sv  dk  en  

no en sv dk
Produksjonsforbedringer Prevas Center of Excellence

Produksjonsforbedringer

Industrieffektivisering og produksjonsforbedringer for hele virksomheten.

I takt med at den globale konkurransen i industrien øker og kundene krever stadig kortere leveringstider, høyere produktkvalitet og flere produktvarianter, øker også behovet for å effektivisere produksjonen. Eiernes krav til avkastning setter fokus på kapitalbinding og på å få mer ut av eksisterende produksjonsanlegg. Samtidig øker behovet for å arbeide kontinuerlig med å effektivisere prosesser og kapitalutnyttelse.

Prevas har i mange år arbeidet med effektivisering av kundenes produksjonsanlegg. Med erfaring fra flere bransjer kan Prevas sikre konkurransedyktige løsninger.

Det er når en bedrift ser at de ikke får tatt ut sitt fulle potensial på områder som produktivitet, kvalitet eller volum, at Prevas kommer inn i bildet.

Støtte til produksjonsledelse

Vi analyserer blant annet organisasjonens arbeidsmåte, den interne arbeidsflyten (med vekt på arbeidsflyt mellom enhetene), flaskehalser og tilgangen på riktige nøkkeltall. Når nye produksjonsanlegg skal bygges, involverer vi oss også i kundenes investeringsprosjekter.

Oppdragene tar som oftest form av virksomhetsstudier og -analyser, prosjektledelse eller generell virksomhetsstøtte. Til dette arbeidet bruker vi etablerte standardmetoder som vi i Prevas har videreforedlet gjennom utallige oppdrag for kundene våre.

For å tydeliggjøre Prevas’ spisskompetanse på disse områdene har vi utarbeidet et Center of Excellence som tilbyr tjenester som kan hjelpe bedriften din med å bedre så vel lønnsomhet som konkurransedyktighet.

Produksjonsforbedringer, PDFPDF

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging