sv  dk  en  

no en sv dk

Referanser, optimering av varmeovner

Energibesparende og produktivitetsøkende tiltak i stål- og metallindustrien vil øke kraftig de neste årene.

Ved hjelp av moderne teknologi kan vi integrere data fra mange ulike kilder og finne sammenhenger. Dette gjør igjen at prosesser som tidligere ikke var samordnet, kan samordnes og at beslutningstakere får helhetsbildet de trenger for raskt å kunne ta riktige beslutninger.  

Fremstillingen av stål er svært energikrevende. Prevas har en svært god forståelse for industriens behov og har tilgang til erfaring, data og testanlegg. Takket være dette kan vi utarbeide løsninger og produkter som er i tråd med industriens behov for kontinuerlig å optimere prosessene samt redusere sløseri og energiforbruket.

Eksempler på oppdrag

Referanser, optimering av varmeovner

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging