Hem
sv  dk  en

Renovasjonsetaten i Oslo kommune valgte Infor EAM

– tar i bruk løsningen fra Prevas og Psiam som sitt nye lager-, innkjøps- og vedlikeholdssystem.

I 2010 valgte Vann og avløpsetaten i Oslo kommune Infor EAM som sitt nye vedlikeholdssystem. Da hadde allerede et av byens renseanlegg – Bekkelaget Vann – kjørt systemet i flere år og nå har en ny enhet i Oslo valgt løsningen fra Prevas og Psiam for å styrke prosessene innen vedlikehold.

For å forenkle arbeidsrutiner, skape en harmonisert informasjonsflyt og forbedre mulighetene for styring og kontroll, valgte Renovasjonsetaten i Oslo kommune tidligere i vinter å utlyse en konkurranse om anskaffelse av et lager- og vedlikeholdssystem for etaten.

Målsetningen med anskaffelsen var blant annet å effektivisere og heve kvaliteten på lagerstyring og innkjøp gjennom automatisk å opprette behovsgrunnlag for innkjøpsordre, å bygge opp reservedelshåndtering pr. maskin, samt å ivareta internkontroll gjennom å samle all grunndata og dokumentasjon i ett system. I tillegg var det viktig at systemet kunne tilby brukerne tilpassede grensesnitt slik at man fikk den funksjonaliteten og arbeidsstøtten som var relevant for de enkeltes behov.

Valg av lager- og vedlikeholdssystem
Etter grundig evaluering av ulike løsninger, falt valget på Infor EAM fra Prevas og Psiam og avtalen ble signert i slutten av mars. Her var EAM Connector (tidligere Psiam Connector) avgjørende.

EAM Connector er et selvinstruerende grensesnitt som med sitt standard oppsett inneholder nettopp den funksjonaliteten Renovasjonsetaten etterspurte. Implementeringsprosjektet er i full gang og man planlegger å gå live med det nye systemet før sommeren 2013.

”Renovasjonsetaten skal få helt nye lokaler for lager, verksted og kontorer”, forteller Avdelingsleder Knut Lorentzen ved Renovasjonsetaten i Oslo kommune. 

”Arbeidet skal omorganiseres slik at arbeidsordre fordeles på to verksteder med roterende personell og dermed er det en perfekt timing for støtte gjennom et nytt system. Dette har jeg jobbet for i mange år”, fortsetter han entusiastisk.

Avfallshåndtering og gjenvinning – sentralt i en hovedstad med høye målsetninger innen miljø
Ny teknologi og en stadig større gjenvinningsgrad stiller nye og høyere krav til tilgjengelighet i virksomheten. Nye løsninger som fargesortering av søppelposer påvirker hele kjeden fra forbruker til behandling av avfallet. Foruten tusenvis av containere i stadig økende antall varianter, kommer det også til å anskaffes nye kjøretøy og maskiner som Renovasjonsetaten må holde maksimal tilgjengelighet på. Etaten har allerede 100 ulike maskiner og kjøretøy som skal vedlikeholdes.

Her ser man er par spesialmaskiner for bioavfall som finnes i virksomheten.

For mer informasjon og oppfølging                                                                               

Einar Alexander Andersen, EAM Oslo Prevas AS
E-mail: einar.alexander.andersen@prevas.no,
Mobil: +47 41 53 73 13

Tord Svanqvist, EAM Center of Excellence Manager Prevas AB
E-mail: tord.svanqvist@prevas.se, Mobil: +46 733 75 70 68

Prevas press release 7 Maj 2013PDF

Produktinnlogging
Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008