Hem
sv  dk  en

Prevas hjelper Coca Cola å spare millioner  

Energioppfolging

Prevas sitt mål er alltid å bistå våre kunder gjennom langsiktige samarbeid med forbedringer og kompetanse. Sammen med vedlikeholdsorganisasjonen hos Coca Cola Enterprises i Norge har Prevas lyktes med å gjøre fabrikken på Lørenskog til den mest veldrevne innen konsernet i Europa.  Ett prosjekt innen energioppfølging resulterte i milliongevinst.

2012 var et år med stor forandring på Coca Cola. Hele fabrikken ble bygget om i forbindelse med overgangen fra gjenbruksflasker til gjenvinningsflasker, noe som også krevde nytt produksjonsutstyr. Basert på informasjon fra leverandørene og interne beregninger var det forventet et økt energiforbruk på ca. 12 % på de nye linjene i fabrikken.

Coca Cola og Prevas besluttet sammen å starte et energioppfølgingsprosjekt for å se om man kunne finne måter å redusere energiforbruket på. Det viste seg tidlig at gjennom å systematisere innhentingen av data og analysere disse i et egnet verktøy, ble det mulig å fokusere på enkle målinger og tiltak for å hente effekt. Etter prosjektets fire første måneder er forbruket på det nye produksjonsanlegget redusert fra de forventede 12 % økning til 4 % økning, noe som tilsvarer en årlig millionbesparelse for Coca Cola.

- Dette er et veldig spennende prosjekt og arbeidet er ikke over ennå, arbeidet med å finne nye gevinster fortsetter. Vi vet at det er store muligheter for å hente gevinst hos våre kunder gjennom å sette ytterligere fokus på energioppfølging og venter oss flere spennende prosjekter fremover, sier Einar Alexander Andersen på Prevas.

For mer informasjon og oppfølging                                                                                  

Tord Svanqvist, Center of Excellence EAM Prevas AB
E-mail: tord.svanqvist@prevas.se, Mobil: +46 733-75 70 68

Einar Alexander Andersen, Sales EAM, Prevas AS
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 4153 7313

Produktinnlogging
Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008