sv  dk  en  

no en sv dk
SmartShoring project Prevas

SmartShoring-prosjekter implementert av Prevas

Ved å benytte seg av offshoring, kan man oppnå en typisk langsiktig kostnadsreduksjon på opptil 50 prosent.

Eksempler på SmartShoring-prosjekter

  • Implementering av en PCI Ethernet-kontrollerfunksjonalitet i en FPGA.  
  • Implementer en server som kan motta data fra et integrert system. Prosjektet ble solgt som et tillegg til et eksisterende prosjekt i Århus. Komplett webapplikasjon som kan oppdatere parametere og programvare. Systemet kan kontrollere flere kunder med flere anlegg og tilordne brukere med ulike roller mot disse anleggene. Det er et dashboard som gir rask oversikt over statusen.
  • Prevas India fikk i oppgave å utarbeide dokumentuttrekkingsrutiner for å trekke ut data fra Office-dokumenter. Det ble utarbeidet filtre som kunne trekke ut data, iht. kravene fra Prevas' produkt Mikon.
  • Utvikle 5 PCB-kort i i Altium Designer og to programvareenheter fra krav- og designspesifikasjoner utviklet i fellesskap i Danmark og India.
  • PCB-design med Prevas microprocessor plattform HM20. Komplett design med skjemaer, layout og redigerer. Kortet ble også produsert og montert i India. Komponentene ble også skaffet fra India.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging