Hem
sv  dk  en

Nytt nummer av TechTrends, vårt kundemagasin

Prevas Tech Trends nr 3 2015

I dagens konkurranseutsatte samfunn er effektivitetsmålinger et av de beste verktøyene for å oppdage uutnyttet potensial i fabrikkene. Målinger som gir selskapsledelsen verdifull innsikt og et godt underlag for å fatte de riktige organisatoriske beslutningene.

I dette nye nummeret av Tech Trends kan du lese om Orkla Foods og deres satsing på et moderne OEE system for produksjonsoppfølging som skal gi de overblikk i mer enn 100 fabrikker.

Sandvik Mining i Sverige tar nå også mer kontroll over prosessene sine for hardmetall i Västberga. Prevas har i nært samarbeid med kunden utformet, installert og driftssatt en ny og automatisert arbeidsflyt komplett med maskiner, roboter og styresystem. Som helhet gir dette betydelig effektiviseringsgevinst, samtidig som det forbedrer arbeidsmiljøet for operatørene som nå slipper mange tunge løft.

Etterspørselen etter et visst osteprodukt er drivkraften bak et prosjekt Prevas har gjennomført for Arla. Produksjonskapasiteten på Arlas anlegg i Skövde hang ikke med markedets økende etterspørsel etter Cottage Cheese. Følg med på Arlas spennende forandringsreise der de flyttet til et nytt anlegg i Falkenberg, driftsatte produksjonssystem og teknisk utstyr, integrerte ny teknikk og dro i gang produksjonen med nye medarbeidere.

I løpet av året ønsket vi også vår egen "Prevas-evangelist", Andreas Rosengren velkommen i Prevas. Andreas sprer budskapet om Industri 4.0, et av de heteste temaene innen produksjonsindustri og er en av Sveriges fremste eksperter på området. Her er Prevas godt posisjonert med vår kompetanse, i grensesnittet mellom IT og automasjon.

Les mer om alle våre prosjekter i vårt seneste kundemagasin TechTrends nr.3 2015 (in English).

Her kan du lese og inspireres av våre tidligere utgaver.

Teknikktrender, inspirasjon og nyheter fra Prevas.
Tech Trends er Prevas sitt kundemagasin og kommer ut 3 ganger i året.
For å bestille en trykket utgave og abonnere på kommende utgaver, klikk her.

For mer informasjon
Christian Torp, Business Unit Manager and President, Prevas AS
E-post: christian.torp@prevas.no, Tlf: 22 36 73 00

Produktinnlogging
Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008