sv  dk  en  

no en sv dk
Testsystem Design Center of Excellence Prevas

Testsystem Design

Produkter blir stadig mer komplekse, og elektronikk finnes overalt i dagens samfunn, i alt fra biler, tog, fly, medisinteknisk utstyr, industriroboter, moderne hvitevarer til implantater beregnet for mennesker. Elektronikken gir også nye muligheter, som miniatyrisering og intelligens via integrert programvare. Samtidig krever markedet kortere ledetider, et stort produktutvalg og høyere kvalitet.

Effektiv testing og verifisering er viktig for å kunne lykkes, og Prevas' ekspertsenter for Testsystem Design tar tak i dette med god hjelp av egne prosesser og løsninger. Vårt center of excellence ble opprettet allerede i 1996 med fokus på å tilby testløsninger til våre kunder. I dag tilbyr vi kompetanse for testing av innbygde systemer og flere ulike testløsninger, noe som gjør at vi kan utvikle effektive og langsiktige løsninger for våre kunder.

Med testløsningene arbeider vi med produktenes kompleksitet og variasjon der vi også sørger for at produktene kommer raskere ut på markedet. 

Samarbeidspartner

National Instruments Gold Alliance Partner

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging