sv  dk  en  

no en sv dk
Testsystem for styringsenheter, inkl. HIL

Testsystem for styringsenheter, inkl. HIL

En elektronisk styringsenhet (ECU, electronic control unit) kan defineres som elektronikk som styrer/kontrollerer en fysisk maskin, f.eks. en vaskemaskin, robot eller bil. Disse enhetene blir stadig mer kompleks, og i mange tilfeller inngår de i et større nettverk av flere enheter.

Prevas har i årenes løp utviklet testløsninger for styringsenheter, både små for enkelte og enklere enheter samt større for komplekse nettverk.

Dagens elektroniske styringsenheter krever et komplekst testmiljø for at testingen skal kunne utføres. HIL (Hardware In the Loop) som brukes til å simulere et miljø, er en godt utprøvd teknologi. Tidligere var HIL en dyr løsning, som bare ble brukt av romfarts- og kjøretøyindustrien. I dag kan vi tilby denne teknologien ved hjelp av vanlige datamaskiner i testsystemene.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging