sv  dk  en  

no en sv dk
Prevas Customer Summit 2015

Agenda

 

Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

 

Tirsdag 24. oktober

15.00 – 15.30

Registrering og innsjekking på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

15.30-16.30

Sesjon A: Brukermøte Vann og avløp ved Bjørn Moland og Morten Langbo, Prevas

Beskrivelse: Et fora hvor våre EAM kunder innen vann & avløp treffes for utveksling av erfaringer og nyttig funksjonalitet i Infor EAM. Fokus på praktisk bruk av Infor EAM.

Sesjon B: Brukermøte Akvakultur ved Dag Kjensbekk og Einar Alexander Andersen, Prevas

Beskrivelse: Alle EAM kunder innen fiskeoppdrett og relaterte næringer er invitert til en egen sesjon for å dra i gang en brukergruppe i Norge. Vi deler gode og dårlige erfaringer og fokuserer på praktisk bruk av Infor EAM innen næringen.

16.45-17.30

Sesjon A: Sporbarhet og analyse ved Pål Herstad og Lars-Olof Hansson, Elvenite

Beskrivelse: Elvenite er en Infor Gold Services Partner på M3 og har satset spesielt mot næringsmiddelbransjen. Foredraget tar for seg Business Intelligence og avansert analyse; i hvilken grad kan fremtidige hendelser predikeres? Eksempler på BI, Big Data og avansert analyse fra oppdrettsnæringen.

Sesjon B: Prevas Connector / WHM versjon 4.0 ved Bjørn Moland, Prevas

Beskrivelse: Prevas Connector og Warehouse Management er nå klar i versjon 4.0 og i bruk hos flere kunder allerede. Dette er en gjennomgang av endringene og nyhetene som har kommet i siste versjon.

17.45-18.15

Felles: Forslag til produktforbedringer ved Bjørn Moland, Prevas

Beskrivelse: Infor har et system for forslag til produktforbedringer kalt Product Improvement Requests (PIR). Vi inviterer alle kundene til en felles sesjon for å diskutere ønskede produktforbedringer, slik at vi kan melde inn disse ønskene samlet til Infor.

18.15-19.30

Fri / egentid

De som ønsker kan være med å teste en profesjonell golf-simulator eller se på praktiske problemstillinger sammen med konsulentene våre.

19.30-22.30

Middag & mingling

Onsdag 25. oktober

08.30-09.00

Kaffe & registrering

09.00-09.10

Innledning ved Einar Alexander Andersen, Prevas AS

09.10-09.50

Kundeforedrag: Alt kan forbedres ved Therese Dransfeld og Hans Olav Thorsteinshaugen - Hexagon Ragasco

Beskrivelse: Hexagon Ragasco har mangedoblet produktiviteten og produserer lønnsomt i Norge i konkurranse med globale aktører. Bedriften ble kåret til Norges smarteste industribedrift i 2015! Selskapet har vært en kunde av oss på vedlikehold i flere år og har utviklet seg kontinuerlig sammen med vedlikeholdssystemet. De startet med MP2, gikk veien via Infor EAM Business Edition og er nå på Infor EAM Enterprise hvor de blant annet benytter Infor EAM Mobil i arbeidet. Foredraget vil handle om denne reisen.

09.50-10.30

Kundeforedrag: Vedlikeholdsstrategi 4.0 ved Michael Jansson, Löfbergs Lila

Beskrivelse: Et effektivt og forebyggende vedlikehold er en forutsetning for at Löfbergs skal kunne fortsette å øke produksjonen av kaffe. En ny vedlikeholdsstrategi koblet sammen med et nytt vedlikeholdssystem (Infor EAM) har så langt bidratt til at Löfbergs har effektivisert vedlikeholdet med 45 %. På bare tre måneder. Michael forteller hvordan de har lyktes med dette.

10.30-10.50

Pause

10.50-11.30

Transit - ny mobilløsning fra Infor ved Bjørn Moland og Dag Kjensbekk, Prevas

Beskrivelse: Infor utvikler stadig mobilløsningene sine videre og slapp i vår Infor EAM Mobile Transit, en ny mobil app som vant Plant Engineerings «Product of the Year Grand Award» i april. Presentasjonen vil gå igjennom grensesnittet i den nye appen, sammenligne med funksjonalitet / grensesnitt i Infor EAM Mobil, samt fortelle litt om Infors strategi for mobilitet fremover.

11.30-12.30

Lunsj

12.45-13.25

OEE i produksjonen ved Asle André Vagle, Orkla Foods

Beskrivelse: Orkla er i ferd med å innføre OEE løsningen RS Production i produksjonen for alle sine fabrikker. Asle kommer til å fortelle litt om OEE og hvorfor Orkla fokuserer på dette, om løsningen de har valgt og funksjoner i denne som er knyttet til vedlikehold, samt dele litt tanker om hvordan de kan se for seg å bruke dette i fremtiden.

13.30-14.10

Kalibrering i Infor EAM ved Mads Drange Pedersen, GE Healthcare

Beskrivelse: GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker produserer grunnsubstanser til flere kontrastmidler som brukes i medisinsk billeddiagnostikk og har mange instrumenter som må kalibreres for å ivareta korrekt kvalitet. Mads forteller om hvordan GE Healthcare Lindesnes har gått fra et frittstående kalibreringssystem og over til å benytte Infor EAM kalibreringsmodul. Foredraget tar for seg selve omleggingen men også tilpasninger i systemet.

14.10-14.40

Kaffe

14.40-15.20

Maskin læring i Vedlikehold ved Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS

Beskrivelse: Innlegget vil omhandle grunnleggende muligheter med bruk av maskin læring for å forutsi utstyrs stopp. MainTech har anvendt maskinlæring på 10 års vedlikeholdshistorikk og fått erfare hvilke utfordringer og muligheter som ligger i metodikken. Innlegget vil belyse metode, verktøy og muligheter med maskinlæring. 

15.20-16.00

Oppsummering og avslutning ved Einar Alexander Andersen og Bjørn Moland, Prevas

Beskrivelse: Hvilke. vei går Infor EAM fremover? Hvilke vei skal vi sammen fremover? Vi kaster et blikk på Infors Roadmap for Infor EAM og forsøker å samle trådene fra to dager med spennende innhold.

Mer info:

Registrere

Bare 100 plasser!
Registrer deg før 8. oktober


Vi vil takke våre partnere og sponsorer

Infor

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging