sv  dk  en  

no en sv dk

Unikt produkt som enkelt kan diagnostisere forstyrrelser i hjerterytmen

Zenicor Medical Systems. Tommel-EKG kan halvere tallet på slagpasienter.

En forstyrrelse i hjerterytmen merkes oftest ved at hjertet slår hardere eller mer uregelmessig enn vanlig. Med EKG-målinger kan man over tid diagnostisere visse typer hjertefeil, slik som flimmer eller forskjellige typer korte eller vedvarende hjerteanfall.

Life Science Prevas Center of Excellence

Innbygd mobiltelefon for automatisk overføring av data (maskin-til-maskin — løsning, M2M)
Zenicor lanserer en ny versjon av et håndholdt EKG-apparat som ble utviklet i samarbeid med utviklere fra Prevas. Apparatet er enkelt å bruke. Det består bl.a. av et display, to måleelektroder og et innbygd GPRS-modem. Målingen begynner ved at pasienten selv legger tomlene på elektrodene. Da blir EKG-signaler målt på mikrovoltnivå, og deretter lagret i et internt minne. Resultatet av målingen blir overført når pasienten trykker på Send-knappen.

Enheten passer i lommen, og pasienten kan bære den med overalt. Den oppfyller IEC 60601-1, en sikkerhetsstandard fra International Electrotechnical Commission (IEC) som er spesielt utviklet for medisinsk utstyr.

Prevas´ medvirkning
- Da vi sammen med Prevas begynte å utvikle den nye generasjonen EKG-apparater, var det viktig å holde seg innenfor rammene av vårt utviklingsbudsjett, og uten å sprenge tidsrammen, sier Mats Palerius VD i Zenecor.

- Vi begynte med et pilotprosjekt, der vi stilte tre spørsmål til Prevas. Disse spørsmålene dreide seg om kvaliteten på EKG-signalet, mobildekningen og antennene samt om enheten kunne drives med vanlige batterier. Vi satte ikke i gang det egentlige utviklingsarbeidet før vi hadde fått svarene på dette, fortsetter Mats Palerius.

www.zenicor.se

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging