language arrow_drop_down
DK SE EN

Testsystem Design

Effektiv testing og verifisering samt kvalitet og sikkerhet er viktige nøkler for fremgang, og Prevas håndterer disse med god hjelp av sine egne prosesser og løsninger.

Produkter blir stadig mer komplekse, og elektronikk finnes overalt i dagens samfunn, i alt fra biler, tog, fly, medisinteknisk utstyr, industriroboter, moderne hvitevarer til implantater beregnet for mennesker. Elektronikken gir også nye muligheter, som miniatyrisering og intelligens via integrert programvare. Samtidig krever markedet kortere tid til markedet, et stort produktutvalg samt høyere kvalitet og sikkerhet.

Med testløsningene arbeider vi med produktenes kompleksitet og variasjon der vi også sørger for at produktene kommer raskere ut på markedet. 

Testing og verifisering

Testing handler om informasjonshåndtering – innsamling, behandling, validering, analyse og utfall – samt å sikre at all håndtering skjer innen tydelige rammer.

Prevas tilbyr kompetanse innen testing av produkter med innebygde systemer og flere forskjellige testløsninger, slik at vi kan utvikle effektive og langsiktige løsninger for kundene våre.

Med digitalisering kan vi nå også ta tak i fremtidige behov på en skalerbar måte. Det er ikke lenger risikabelt å stole på den digitale trenden, det er tvert imot nødvendig. Digitaliseringen sikrer instruksjonskravene og muliggjør så vel oppfølging og sporbarhet som dataanalyse.

Quality & Compliance – Kvalitetssikring

Metoder for produktutvikling og produksjon utvikles raskt, og kravene blir stadig strengere. Testing er en stor og ofte kostbar del av FoU. Det kreves fagkunnskaper og kunnskaper innen embedded QA for å kunne utføre testingen så effektivt som mulig.

Prevas’ kvalitets- og samsvarstjenester (Quality & Compliance) hjelper til med å sikre at de lovpålagte kravene og standardene i markedet oppfylles. Vi gir deg den veiledningen du trenger for å oppnå riktig kvalitet.

Sikkerhet

Hver organisasjon er unik med egne behov og krav til å opprette og bevare et sikkert og effektivt miljø. Vi hjelper kunder med å definere, utforme, implementere og opprettholde sikkerheten rundt tilkoblede produkter.

Gi oss gjerne flere problemer

Siden starten i 1985 har vi løst flere titusentalls problemer sammen med kundene våre – i mange ulike bransjer.

Les mer om våre tilbud

Les mer om andre muligheter vi har sett og realisert

Samarbeidspartner

National Instruments Gold Alliance Partner

Kontakt oss

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing, Prevas A/S

Tel +45 20 99 76 01

E-post

Kontakt oss

Mattias Carlsson

Mälardalen Compliance Management, Mälardalen Sweden

Tel +46 46 790 665 146

E-post

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift.

Bestill et møte med oss!

Vi vil gjerne møte deg!
Referanser

 • Force Technology

  Får avansert industriell skanning til å fungere

 • European Southern Observatory

  Verdens største teleskop

 • HemoCue

  Blodig alvor i samarbeid med HemoCue

 • Volvo Aero

  HIL, PC-basert jetmotorsimulering

Kontakt oss

Så forteller vi mer!

Følg oss på sosiale medier

Delta i samtalen