language arrow_drop_down
DK SE EN

Snakker vi ditt språk?

For å kunne omsette behov og ideer til innovative og konkurransedyktige løsninger er det nødvendig å ha en inngående forståelse for kundenes virksomhet og forretninger. Den kunnskapen har Prevas.

Vi tilbyr løsninger og tjenester for mange bransjer. I noen tilfeller er våre løsninger spesialutviklet for et spesifikt segment. I andre tilfeller kan løsningene brukes i flere bransjer, men tilpasses til en bestemt applikasjon eller et bestemt område eller kundebehov. For å utgjøre en forskjell hos kundene våre er kompetanse, dynamikk og innovasjon viktige områder for Prevas.

Våre bransjer

Life Science

Life Science

Det bakenforliggende behovet innen Life Science er stort. Med en voksende befolkning, flere som er syke samtidig som flere er friske og eldre, samt flere som etterspør avansert behandling - finnes det sterke drivkrefter for å effektivisere helsevesenet. Legg så til endringer i regulatoriske krav for medisintekniske produkter og behov for rådgivning, så får man et område med svært stor etterspørsel. Dette er et interessant område der vi er sterkt posisjonerte og tjenestene våre fortsetter å være mer og mer etterspurte.

Verksted

Verksted

Endringsviljen er en sterk drivkraft innen verkstedsindustrien. Bærekraft, digitalisering, automatisering, datadrevet optimalisering og Internet of Things er blant faktorene som driver frem både krav og muligheter for investeringer og forandringer. Her står vi godt rustet for fremtiden med vår solide bakgrunn, forståelse for bransjen og kreative innstilling til tekniske løsninger.

Energi

Energi

Håp om en grønnere verden fremskynder utviklingen av fornybare energikilder. Nordens energibransje byr også på en sterk plattform der man kan tilegne seg digitaliseringen og ny teknologi. Vi er aktive innen mange deler av denne bransjen og vi har erfaring med produkter og løsninger for produksjon, håndtering og optimalisering av energi.

Kjøretøy

Kjøretøy

Selvkjørende kjøretøy, lavere drivstofforbruk, el-/hybridmotorer og høyere sikkerhetskrav har sammen med lavere utslippsnivåer, høyere kvalitetskrav og lavere produksjonskostnader blitt nye fokusområder for kjøretøyindustrien. Andre eksempler på nye utfordringer er kortere utviklingstider, muligheter knyttet til ny teknologi og krav fra kunder om oppkoblede tjenester. Vi har lang erfaring med å utstyre kjøretøyindustrien med løsninger av høy kvalitet.

Forsvar

Forsvar

Nordens forsvarsindustri utstyrer det globale markedet med verdensledende produkter, løsninger og tjenester. Et viktig område er kontinuerlig å forbedre, utvikle og tilpasse ny teknologi for å imøtekomme kundenes behov i henhold til lovfestede krav. Kombinasjonen av avansert teknologi og høye krav til pålitelighet og miljøbestandighet passer godt inn med vår erfaring og kompetanse.

 Næringsmidler

Næringsmidler

Effektivitet, bærekraft, kostnadsbesparelse og etterlevelse av regler er sentrale områder innen næringsmiddelindustrien. Vi har inngående erfaring med å hjelpe næringsmiddelindustrien med å optimalisere disse sentrale verdiene. Vår erfaring strekker seg fra automasjon til informasjonshåndtering, men også fra forstudier innen produksjonsutvikling til prosjektledelse.

Produkter og enheter

Produkter og enheter

I dag skjer utvikling av produkter i en stadig mer avansert kombinasjon av innebygd programvare, design av materiale og form samt minimalistisk utformet elektronikk. Ikke sjelden er enhetene tilkoblede, i tillegg til at de stadig oftere er intelligente. Her regner vi med enheter som webkameraer, gressklippere, støvsugere og sykkelhjelmer. Brukeren er ofte en privat forbruker, men kan også være en profesjonell bruker, eller til og med en ting som bruker en annen ting.

Stål og mineral

Stål og mineral

Metall- og mineralprodusenter står fortsatt foran store utfordringer, både når det gjelder konkurransekraft og lønnsomhet. Våre tilbud til denne bransjen innbefatter utprøvde løsninger og tjenester med tilknytning til virksomhetsstyring, produksjonsplanlegging, prosjektledelse, automasjon, miljø- og overvåkingssystemer samt rapporteringsverktøy. FOCS – Furnace Optimization Control System, er en unik løsning som vi tilbyr. I dag blir 90 % av alt stål som produseres i Skandinavia oppvarmet i ovner som styres av FOCS.

Telekom

Telekom

Telekombransjen forandres i samme raske takt som digitaliseringen og det er i dag gode muligheter for å få tilgang til innhold og data. Nye muligheter skapes via tilkoblede systemer innen både 5G-teknologi og økt nettverksinfrastruktur. Vi har lang erfaring med komplekse konsulenttjenester og løsninger for telekomselskaper.

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift.

Bestill et møte med oss!

Vi vil gjerne møte deg!
Referanser

 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

Kontakt oss

Så forteller vi mer!

Følg oss på sosiale medier

Delta i samtalen