language arrow_drop_down
DK SE EN

Hydroscand

Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

Hydroscand i Örebro, Sverige, produserer hydraulikkslanger og er markedsledende innen slanger og ledningskomponenter i Skandinavia. Våren 2021 fikk Prevas oppdraget å skifte ut et eldre system for overvåkning av arbeidsmoment og stasjoner i produksjonen med et mer driftssikkert og fleksibelt system, som også var mulig å utvide og utvikle videre med nye funksjoner.

I Hydroscands fabrikk i Örebro produseres hydraulikkslanger på seks parallelle produksjonslinjer med stasjoner for ulike arbeidsmomenter som kapp, pluggtest, montering, pressing og pakking. Fem av disse er manuelle og en er automatisk. Det tidligere systemet for overvåkning av produksjonen var i ferd med å bli gammelt og det var ikke lenger mulighet for support, tilpasninger og videreutvikling. På Hydroscand hadde de i lang tid sett behovet for å oppdatere produksjonssystemet, både for å sikre driften og for å utvide produksjonen med tanke på størrelse og nye funksjoner.

– I begynnelsen hadde vi ingen egentlig kravspesifikasjon og vi visste heller ikke hvilken kompetanse vi skulle be om, sier Fredrik Järnberg, anleggsleder på Hydroscand OEM i Örebro. Prevas kom hit for å danne seg et bilde av produksjonen. Deretter ble vi spurt om funksjoner, arbeidsprosesser, hvordan vi gjør det og hvorfor. Alle i teamet fra Prevas har vært utrolig lydhøre og fleksible og det gjorde det mye enklere for oss.

Samarbeid mellom ulike kompetanser gir de beste løsningene

Martin Östberg, prosjektleder på Prevas, har vært med siden prosjektet startet. I den innledende fasen handlet mye om å få et bilde av hvordan det eksisterende systemet fungerte, hvilke data som ble brukt og hvordan ulike deler kommuniserte med hverandre. Flere personer med ulik kompetanse innen for eksempel UX-design og programmering har vært involverte i de ulike fasene i prosjektet. Brukernes krav og ønsker har hele tiden vært veiledende for utformingen av de ulike stasjonene og arbeidsmomentene.

– Det har vært en interessant og morsom utfordring å sette sammen helheten av detaljene i dette prosjektet, sier Martin Östberg. I begynnelsen var det litt av en detektivjobb for å lære oss hvordan det eksisterende, PC-baserte systemet fungerte. Dette for å kunne utføre riktige analyser av hvordan produksjonen skulle styres. Det nye systemet er likt det gamle, men sammen med Hydroscand har vi utviklet både funksjoner og grensesnitt. Overgangen til nettverksbasert kommunikasjon har ført til at antall stopp og feil i produksjonen har gått ned.

Unngå brudd i produksjonen

Neste steg var å legge opp en plan for hvordan et nytt system skulle kunne erstatte det gamle. Det måtte skje på en måte og i en rekkefølge som gjorde best mulig nytte, samtidig som installasjonen ikke ga avbrudd i produksjonen. Prevas skapte overføringsmekanismer hvor det gamle systemet fortsatt var i funksjon, for å deretter erstatte del for del med det nye.

I begynnelsen av prosjektet, da store deler skulle settes i drift, benyttet man bestemte dager. Etter at det var på plass, kunne man endre mindre deler i lunsjstoppen for å ikke forstyrre produksjonen.

– Samarbeidet med Prevas har fungert veldig godt, sier Fredrik Järnberg. Jeg tror det er kombinasjonen av teknisk og sosial kompetanse som har vært avgjørende for at vi har kunnet jobbe som kolleger og lykkes med å fullføre prosjektet sammen. Vi har også fått god dokumentasjon og løpende informasjon. Det har ført til at vi har følt oss trygge med prosessen.

Fredrik Järnberg og hans kolleger på Hydroscand har nå startet en kravspesifikasjon for å utvikle systemet videre. Det handler blant annet om å sikre full sporbarhet for de hydraulikkslangene som kommer ut fra fabrikken.

Innovative hørselvern for fungerende gruppekommunikasjon

NØKKELORD
Produksjonssystem, overvåkning, kommunikasjon

Kontakt os
Johan Lindqvist, Prevas AB, e-mail

Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand
Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

Relaterte case