language arrow_drop_down
DK SE EN

Hexagon Ragasco

Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

Hexagon Ragasco, verdensledende produsent av kompositt gassbeholdere, har oppnådd stor suksess gjennom effektiv og automatisert produksjon med minimal nedetid. Prevas har bistått med implementering av lagerstyring i HxGN EAM. Denne løsningen har revolusjonert deres lagerhåndtering og resultert i betydelige fordeler, inkludert reduksjon av svinn og mer kontroll i den daglige driften.

HxGN EAM er et Enterprise Asset Management system som hjelper virksomheten med å digitalisere og optimalisere vedlikeholdsadministrasjon.

- Hexagon Ragasco produserer kun på ordre og fra kunder over hele verden, og de står ofte ovenfor korte tidsfrister. Dette gir dem en betydelig konkurransefordel i bransjen. Deres avanserte produksjonslinje kan produsere én gassbeholder hvert 10,5 sekund. Oppetid på fabrikken er helt kritisk for vår leveranseevne og da må de små vedlikeholdsvinduene vi har utnyttes maksimalt, sier Atle Rørhus, som er en av hjernene bak den helautomatiserte driften.

Effektive løsninger

Før implementeringen av lagerstyringsløsningen brukte Hexagon Ragasco manuelle rutiner for å holde oversikt over reservedeler, verktøy og lagerbeholdning. Etter innføringen av den nye løsningen har de opplevd betydelige forbedringer, med færre feilregistreringer, redusert svinn, og lavere antall avvik ved varetelling. Dette har resultert i en mer effektiv lagerstyring, og bidrar til å optimalisere driftsprosessene.

- Tidligere måtte vi ofte iverksette «Express-leveranser» med tilhørende kostnader når kritiske deler ikke var tilgjengelig på lager. Nå jobber vi mye mer effektivt, og har full tillit til at vi alltid har de delene vi trenger tilgjengelig, sier Emil Nordsetmoen, systemansvarlig for HxGN EAM ved Hexagon Ragasco, som har jobbet med utviklingen av integrasjonen sammen med Prevas. Det blir også enkelt og oversiktlig for neste person som overtar skiftet å gjenoppta arbeidet slik at nedetiden minimeres.

Gjennom implementeringen av HxGN EAM og integrasjonen med lagerautomat-løsningen, har Hexagon Ragasco oppnådd betydelige forbedringer. De benytter nå Tornado Automated Storage Tower, et vertikalt løftesystem, for lagring av reservedeler og verktøy. Dette har bidratt til økt gulvplass, økt produktivitet og forbedret plukkeffektivitet.

- Implementering av EAM-systemet og integrasjon med lager-robotløsningen har vært en stor suksess, fortsetter Emil Nordsetmoen.

Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

Caroline Hagen og Tom Thoresen (fra Prevas), Atle Rørhus og Emil Nordsetmoen (fra Hexagon Ragasco).

Full kontroll og sporbarhet

HxGN EAM har gitt Hexagon Ragasco muligheten til å følge hvert enkelt trinn i lagerstyringsprosessen og sikre full sporbarhet av reservedeler til enhver tid. Dette har resultert i redusert svinn og en betydelig forbedring i varetellingen, med lave avvik på årlige tellinger. Risikoen for å bruke feil deler eller verktøy er også redusert da systemet kun tillater valg av deler som passer til det aktuelle utstyret.

Enkel og oversiktlig drift

Med HxGN EAM kan Hexagon Ragasco enkelt følge opp utlån av deler og verktøy, samt ha god oversikt over hvem som har lånt hva til enhver tid. Hvis de trenger en spesifikk del eller et verktøy, kan de enkelt sjekke systemet for å se hvor det befinner seg og om det er tilgjengelig. Alt er logget i systemet, noe som gjør rapportering raskt og enkelt, sier Emil Nordsetmoen.

Bærekraft og kostnadsbesparelser

Gjennom optimalisert vedlikehold av utstyr sparer Hexagon Ragasco både penger og miljø. Ved å ha full kontroll på lagerbeholdningen unngår de å bestille deler som allerede er tilgjengelige på lager. Dette bidrar til bærekraftig produksjon og reduserer deres klimaavtrykk, samtidig som kostnadene holdes nede.

Hvordan fungerer integrasjonen mellom HxGN EAM og lagerroboten

Prosessen starter i HxGN EAM. Emil søker opp utstyret som det skal gjøres vedlikehold på. Her er det tilknyttet både reservedeler og verktøy som trengs for den aktuelle jobben.

Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

Delene (artiklene) kommer da fram i listen og Emil bekrefter forslaget fra systemet.

Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

Med et tastetrykk så overføres ordrelinjene til lagerroboten og delene er klare for automatisk utlevering fra vareheisen.

Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

Vareheisen finner riktig brett og serverer deg reservedelene. Så er det bare å følge instruksene og velge riktig «boks».

Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

Når du har plukket med deg delene så blir automatisk lagerbeholdning og uttak registrert tilbake i HxGN EAM slik at det kan iverksettes eventuelle innkjøp i forhold til f.eks. minimumsbeholdning og planlagte behov.

Oppnå optimal lagerstyring og bærekraftig produksjon med Prevas

Integrasjonen av lagerrobot og EAM-løsning har vist seg å være en kraftfull kombinasjon for Hexagon Ragasco. 1 + 1 er blitt 3. Gjennom å unngå dobbeltregistrering, reduksjon av menneskelige feil, eliminering av kostbare hastebestillinger og minimalisering av nedetid på fabrikken, har de oppnådd en betydelig forbedring i effektiviteten og produktiviteten. I tillegg har den effektive lagerhåndteringen bidratt til å redusere klimaavtrykket og sikre en bærekraftig produksjon.

Oppsummert:

 • Unngå dobbeltregistrering
 • Redusere menneskelige feil og sikre rett del og rett verktøy til aktuell oppgave
 • Unngå kostbare hastebestillinger
 • Minimere nedetid på fabrikken/ utstyret
 • Effektiv lagerhåndtering reduserer klimaavtrykket og sikrer bærekraftig produksjon

Med Prevas sin ekspertise og innovative løsninger har Hexagon Ragasco oppnådd en optimal lagerstyring som gir dem konkurransefortrinn og muligheten til å levere kvalitetsprodukter til kundene i tide. Dette er et eksempel på hvordan riktig implementering av teknologi og tjenester kan transformere en bedrift og øke effektiviteten i alle ledd.

Ved å velge Prevas som samarbeidspartner kan også din virksomhet oppnå lignende fordeler. Ta kontakt i dag for å finne ut hvordan Prevas kan hjelpe deg med å optimalisere din EAM-løsning.

Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

NØKKELORD
Lagerstyring, EAM, vedlikeholdssystem, automasjon

Kontakt os
Einar Alexander Andersen, Prevas AS, e-mail

Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM
Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Relaterte case