language arrow_drop_down
DK SE EN

Karlstad kommune

Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

Samtidig som mange kommunale vann- og avløpssystemer er eldre og dermed stadig mer vedlikeholdskrevende, øker kravene til kapasitet og ytelse. Karlstad kommune har i samarbeid med Prevas effektivisert og optimalisert vedlikeholdet og planleggingen av kommunens VA-system ved å innføre HxGN EAM.

VA-avdelingen i Karlstad kommune har ansvaret for å sikre innbyggerne i kommunen tilgang til rent vann og at avløpsvannet håndteres i henhold til lovpålagte krav og ikke skader miljøet.

Vi har mange VA-anlegg der flere er av eldre årgang og frem til nå har vi også hatt flere forskjellige måter å håndtere vedlikeholdsprosessene på, sier Veronica Adrian, enhetssjef ved VA-avdelingen i Karlstad kommune. Med tanke på det økte vedlikeholdsbehovet ser vi at det er på høy tid å gå fra dagens lister og kalendersystemer til en mer sammenhengende, robust og effektiv løsning.

Letter det daglige vedlikeholdsarbeidet

HxGN EAM er en nettbasert vedlikeholdsløsning som hjelper selskaper med å ha oversikt over tilstanden og ytelsen til produksjonsressursene sine. Våren 2023 ble Prevas leid inn for å implementere HxGN EAM hos VA-avdelingen i Karlstad kommune etter å ha vunnet en anbudskonkurranse for ny vedlikeholdsløsning.

- Prevas sin erfaring og kunnskap har gjort at vi har følt oss trygge helt fra starten av. Vi visste at de allerede hadde utført flere integrasjoner innen ulike kommunale virksomheter, sier Veronica Adrian. Samarbeidet i løpet av prosjektet har gjennomgående fungert veldig bra.

Ved å innføre HxGN EAM har Karlstad kommune sammen med Prevas kunnet effektivisere og automatisere store deler av vedlikeholdsarbeidet sitt. Systemet gjør det enklere for personalet å planlegge vedlikeholdsaktiviteter, følge opp utført arbeid og å følge relevante nøkkeltall innen vedlikehold.

For tiden er vi primært opptatt av å håndtere og vedlikeholde de tekniske anleggene, som utgjør størstedelen av vedlikeholdssystemet, sier Carl Pålsson, enhetssjef for Teknik VA i Karlstad kommune. På sikt skal også ledningsnettene inkluderes i systemet.

Carl Pålsson sier at de fester stor lit til at løsningen skal være brukervennlig og ikke generere unødvendig administrativt arbeid. Fokus ligger på å forenkle arbeidet innen drift og vedlikehold, og det er viktig at brukeren enkelt kan markere oppgaver som fullført, sjekke innkurven sin og tilsvarende.

Beslutningsstøtte for fremtidige krav og forandringer

På sikt skal HxGN EAM kunne integrere og organisere samtlige av Karlstads VA-anlegg og vedlikeholdsaktiviteter i Karlstad kommune. Dette innebærer innsamling av data om kommende og utførte vedlikeholdstiltak, prioriteringer, budsjetter og tidspunkt, noe som gir grunnlag for mer avansert analyse og rapportering enn det som var mulig tidligere. Karlstad kommune styrker også evnen sin til å møte fremtidige krav, fordi HxGN EAM fungerer både som et vedlikeholdssystem og gir omfattende beslutningsstøtte.

Ved å tilby lett tilgjengelige og relevante data kan både bruker og beslutningstaker handle proaktivt, i stedet for å legge ned unødvendig tid og innsats på å jakte etter informasjon, sier Ylva Amrén, Business Region Manager ved Prevas Region West. HxGN EAM gir kommunens ledelse og medarbeidere verktøy for å gjennomføre tiltak og fatte beslutninger som gagner virksomheten på lang sikt.

Prevas har også tilpasset løsningen for å imøtekomme Karlstad kommunes høye krav til sikkerhetsrettigheter ved integrering i det eksisterende IT-miljøet.

Samarbeid og felles engasjement

Implementeringsprosessen er inndelt i flere trinn, både for å lette brukernes forståelse for hvordan systemet fungerer og for å ha mulighet til å gjøre justeringer og tilpasninger i løpet av prosjektet.

Vår oppgave er å forstå utfordringer, mål og perspektiver i virksomheten, slik at vi kan skape verdifulle løsninger, sier Per Malmcrona, seniorkonsulent og EAM-spesialist i Prevas. Gjennom et nært og engasjert samarbeid kan vi levere en løsning som hjelper kunden vår med å oppnå målene sine, i stedet for bare å selge et produkt.

Sammen har Prevas og Karlstad kommune utviklet en løsning som ikke bare er relevant for nåværende behov, men også for fremtidige utfordringer.

- At kommunen har vært åpen for forandring og hatt et sterkt engasjement, har skapt forutsetninger for et godt samarbeid og et vellykket prosjekt, sier Malin Andersson, applikasjonsspesialist og teknisk prosjektleder i Prevas. Relasjonen vår handler ikke om en enkelt produktlevering, men om at vi bygger et langsiktig partnerskap.

De involverte i prosjektet – både i Karlstad kommune og Prevas – ser frem mot den fortsatte utviklingen av EAM-systemet. De ser blant annet et stort potensial i å kunne bruke systemet også til lagerhåndtering, økonomi og ressursforvaltning.

Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

NØKKELORD
Vedlikeholdssystem, EAM, HxGN EAM, skybasert

Kontakt os
Ylva Amrén, regionssjef West, Prevas AB, e-post

Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

Driftstekniker David Andersson og driftsingeniør Stefan Eriksson, avløpsenheten, ved biotrinnet på Karlstads største renseanlegg Sjöstadsverket.

Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

Veronica Adrian, Carl Pålsson, Per Malmcrona, Ulf Lundgren og Ylva Amrén.

 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Relaterte case