language arrow_drop_down
DK SE EN

Scatec ASA

Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Scatec ASA er et norsk selskap som leverer fornybare energiløsninger med en portefølje på 4,6 GW sol-, vann- og vindkraft i drift og under bygging. For å sikre optimal tilgjengelighet og ytelse av sine solkraftverk bruker selskapet den skybaserte løsningen HxGN EAM, og har valgt Prevas til å implementere løsningen globalt.

Scatec ASA produserer fornybar energi i Afrika, Asia og Latin-Amerika, primært i Laos, Filippinene, Egypt, Sør-Afrika og Uganda. Implementeringen av HxGN EAM startet ved to av anleggene høsten 2018, og deretter har den gradvis blitt implementert andre steder.

- En utfordring vi hadde i 2019, var at det ikke fantes tidligere referanser fra bruk av HxGN EAM i solcelleanlegg for storskala produksjon, sier Heiko Birkholz, som fra Scatecs side var ansvarlig for implementeringen av HxGN EAM. Vi måtte helt enkelt starte fra bunnen av og undersøke hvilken informasjon og hvilke standarder vi trengte for at systemet skulle være en god støtte for brukerne våre og for virksomheten.

Nordisk partner for HxGN EAM

HxGN EAM er eid av Hexagon og er et av verdens mest brukte service- og vedlikeholdssystem, med flere tusen kunder innen offentlig og privat sektor. I Norden leveres systemet av Prevas, som er Premier Channel Partner for løsningen. Scatec hadde allerede bygd solcelleanlegg for storskala produksjon siden 2019, men de brukte ikke et vedlikeholdssystem da Prevas kom inn i bildet.

- På noen måter kan det være enklere å implementere et system når det ikke finnes et eksisterende system som brukerne er vant til å jobbe i, sier Bjørn Moland, prosjektleder for implementeringen og Produktsjef for HxGN EAM i Prevas. Samtidig var utfordringen for Scatec at de hadde behov for å samle inn store mengder data for å kunne begynne å bruke systemet.

V
erdiskapende vedlikeholdsløsninger

I dag har Scatec 20 solcelleanlegg i 10 land. HxGN EAM brukes til å sentralisere vedlikeholdsinformasjon og digitalisere O&M-prosesser som forebyggende og korrigerende vedlikehold, men systemet er også integrert med Scatecs sentrale overvåkingssystem som varsler om feil som krever utbedring. Da opprettes det automatisk en arbeidsordre i HxGN EAM, der utført arbeid også blir dokumentert.

I tillegg administreres utstyrsgarantier gjennom systemet samt lager og innkjøp av reservedeler og materialer.

- I begynnelsen var utfordringen å få et godt nivå og god struktur på informasjonen som samles inn ved de forskjellige anleggene, sier Bjørn Moland. Da det skulle gjøres den første gangen, dro vi dit to ganger for å lære opp systemadministratorer, superbrukere og sluttbrukere. Etter den første implementeringen har vi hatt løpende møter med Scatecs brukere i forskjellige land over Teams, noe som har fungert bra selv forskjellige tidssoner med forskjellige lokale språk.

I tillegg til integrasjonen med det operative kontrollsystemet, kommuniserer HxGN EAM også med Scatecs Azure Data Platform og all data behandles videre for rapportering og analyse i PowerBI – Scatecs BI-løsning. Dataene fra både HxGN EAM og Scatecs sentrale overvåkingssystem gir for eksempel innsikt i produksjonstap, tidsbruk, responstid, feiltyper og materialforbruk.

- Helt siden starten har Prevas vært en sikker og pålitelig samarbeidspartner, sier Birkholz. Før den første implementeringen var det viktigste å finne ut hvordan HxGN EAM skulle tilpasses for vår spesifikke virksomhet. Samarbeidet innebærer i dag å utvikle systemet videre, som for eksempel integrasjoner mot Økonomi- og HR-systemet eller implementering av et digitalt arbeidstillatelsessystem. Hvis det oppstår utfordringer eller problemer, vet vi at vi alltid vil få hjelp til å løse dem.

Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

NØKKELORD
Fornybar energi, solcelleinstallasjoner, vedlikeholdssystemer

Kontakt os
Einar Alexander Andersen, Prevas AS, e-mail

Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner
Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Relaterte case