language arrow_drop_down
DK SE EN

HemoCue

Blodig alvor i samarbeid med HemoCue

Blod- og urinanalyse i primæromsorgen har blitt enklere takket være HemoCues ulike analyseprodukter. Omsorgen kan effektiviseres hvis prøver fra personer med blodmangel, glukoseproblemer, mikroalbuminuri eller en annen hematologisk sykdom ikke må sendes til et sentralt laboratorium for utredning. Testsystemet til Prevas har hjulpet HemoCue med å lage sikrere og mer effektive produkter.

Oppdrag: Funksjonstest av HemoCues helt nyutviklede instrument for blodanalyse.

Tester hvite blodlegemer
Et eksempel på et av HemoCues produkter er et system for fastsettelse av konsentrasjonen av hvite blodlegemer – HemoCue® WBC.

HemoCue® WBC er et unikt system for fastsettelse av det totale antallet hvite blodlegemer. Systemet bygger på HemoCues velkjente og pålitelige kyvetteteknologi. Prøveresultatet med laboratoriekvalitet får man på noen minutter. Systemet krever bare 10 µL blod fra et stikk i fingeren. Kyvetten er forbehandlet med et reagens som hemolyserer de røde blodlegemene og farger de hvite blodlegemene blå. Kyvetten settes i instrumentet, som inneholder både mikroskop og kamera. Det tas et bilde, og ved hjelp av bildeanalyseteknologi teller instrumentet antallet blåfargede hvite blodlegemer før resultatet vises på displayet innen tre minutter.

Prevas sikrer tester
Sara Nilsson, konsulent i Prevas, beskriver hvordan arbeidet har gått til. – Det handler om avanserte produkter som brukes ved behandling av mennesker, så det er svært viktig at det fungerer pålitelig, noe som krever en pålitelig produksjonsprosess. Fordi det er et komplisert instrument, gjelder det å skape en testprosedyre som kan verifisere alle parametrene på en standardisert måte, som gir enkle feilmeldinger og instruerer personellet i alle håndgrep, og det er her Prevas kommer inn i bildet.

Prevas' del av prosjektet har resultert i en rekke teststasjoner der instrumentet testes før og etter sammensetning.

Testingen begynner med at HemoCues fastvare lastes ned til instrumentet før det utføres funksjonstester for å sikre funksjonen til hvert instrument.

De fleste testene kjøres fra en testdatamaskin, og programvaren instruerer testpersonellet om hvordan de skal koble til instrumentet og gå frem under testen. Formålet med dette er at personellet ikke skal trenge lengre opplæring, men at testmetodikken skal være fastsatt og styrt en gang for alle, i henhold til avtalte spesifikasjoner. Resultatet i hvert trinn blir enten PASS eller FAIL på overvåkningsdatamaskinens skjerm. Resultatene fra testene lagres i instrumentet og i testdatamaskinen ved behov.

Riktig kompetanse og effektivitet
Hele prosjektet har tatt ca. 3,5 måneder for Prevas sin del. I denne tiden har man utviklet både selve programvaren for testing og metodene som skal brukes, så vel som krav-, design- og testspesifikasjonene og instruksjonsdokumentene.

– Det var riktig kompetanse til riktig pris som gjorde at vi valgte Prevas, sier HemoCues utviklingssjef Kenth Svanberg om kjøpet av tjenesten. Det var en jobb som måtte gjøres på relativt kort tid, og vi hadde ikke ressursene selv.

De tre konsulentene som jobbet hos oss under prosjektet, har følt stort ansvar og tatt egne initiativer for å få fremdrift i prosjektet.

Medarbeiderne i Prevas har et høyt kompetansenivå. Vi fikk selv velge profil på konsulentene og valgte konsulenter med tidligere erfaring fra lignende arbeid. Vi er fornøyd med arbeidet, og selv om prosjektet ikke er helt i havn ennå, ser det svært lovende ut, sier Kenth Svanberg.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Roland Ferngård, Regional Manager Prevas AB, e-mail

HemoCue referansprojekt
 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • LYS Technologies

  Vet du hvor viktig lyset er for deg?

Relaterte case