language arrow_drop_down
DK SE EN

Pilloxa AB

Smart støtte ved livslang medisinering

Oppstartsselskapet Pilloxa AB har i samarbeid med Prevas AB utviklet en løsning for medisineringsstøtte for pasienter som ofte står på medisiner livet ut. Ved å kombinere program- og maskinvare med tingenes Internett (Internet-of-Things) og tilkobling har de utviklet et produkt som er både smart og fremtidskompatibelt.

Gründerne i Pilloxa møttes i forbindelse med et innovasjonsprogram innen medisinteknologi, i et samarbeid mellom Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) og Stockholms Läns Landsting (SLL). Det begynte som et tverrvitenskapelig prosjekt med både leger, ingeniører, økonomer og designere, der gruppen fikk tilgang til en klinikk i åtte måneder for å identifisere behovet for den løsningen de nå har utviklet.

Det finnes mange mennesker med kroniske sykdommer der behovet for medisineringsstøtte er åpenbart. Mange tenker først og fremst på eldre personer som bor hjemme og glemmer å ta medisinene sine, men det er betydelig flere personer under 65 enn over som tar medisin.

Smarte ideer som blir virkelighet
Teknisk er Pilloxas løsning et produkt for fremtiden, der de tar i bruk ny, muliggjørende teknologi. I dag handler det om å tilby pleie i hjemmet med støtte i Internet-of-Things (IoT), ofte med en mobil involvert i prosessen. Prevas arbeider mye med denne typen virksomheter, det vil si oppstartsselskaper som arbeider ut fra spennende ideer. For å håndtere behovet innen helsevesenet er løsninger som denne avgjørende, og både eHealth og Life Science er viktige fokusområder for Prevas.

– Pilloxas produkt fokuserer mer på helse enn på sykdom. Vi ønsker å hjelpe og støtte alle med kronisk sykdom på deres betingelser, sier Francesco Mazzotta, medgründer og adm. direktør ved Pilloxa. Produktet omfatter både en mobil applikasjon og fysisk maskinvare. I dag bruker alle mobilen, og det meste vi gjør er på en eller annen måte knyttet til den. Derfor er det naturlig at også medisineringsstøtte finnes der.

– Det er fantastisk morsomt å arbeide med denne typen selskap, fordi relasjonen blir så engasjerende, forteller Maria Månsson, director, innovation and research ved Prevas. Det er også spennende med nye, friske og ofte modige ideer, i tillegg til at vi får mulighet til å bidra til at verden blir litt bedre.

Samtidig gjelder det å ha riktig perspektiv for å få mest mulig ut av de ofte begrensede ressursene. Fokus ligger på å utvikle en kostnadseffektiv løsning som gjør det mulig for selskapet å gå videre.

– Det er utfordringen med denne typen ildsjelvirksomhet, å gi dem forutsetninger for å komme ut på markedet, forklarer Maria.

Partner med spisskompetanse innen EMC
Pilloxa valgte Prevas både fordi de har riktig kompetanse innen medisinteknologi og spisskompetanse innen EMC, noe som er avgjørende for sertifiseringen av medisinsk maskinvare. EMC-laboratoriet deres muliggjorde også testing og evaluering før den formelle sertifiseringen.

– Prevas står dessuten for en fleksibilitet og forståelse for behovene våre, både når det gjelder budsjett og betydningen av å videreutvikle seg, forteller Francesco. Behovet for å øke eller redusere ressursene har variert, avhengig av utviklingsprosessen. Her fungerer Prevas svært bra, og det har vært avgjørende.

Prevas-personale har vært med gjennom hele prosjektet, og når Pilloxa har hatt behov for tilbakemelding, har de som regel kunnet få beskjed umiddelbart. Prevas har blant annet utviklet kretskortet etter Pilloxas spesifikasjoner, og medisinboksen bestod EMC-målingen ved første forsøk. Fordi plassen der elektronikken er plassert, er så liten, var også det en utfordring i seg selv.

– Formfaktoren var vanskelig, med begrenset plass og smale kort og dermed store designbegrensninger, forklarer Maria. Samtidig må vi oppfylle kravene til funksjon, kostnadseffektivitet og regelverk som EMC.

Den fysiske maskinvaren er liten og svært diskré – men også svært smart. Med sensorer registrerer den når medisinen tas, og den varsler bare hvis pasienten hopper over en dosering, i tillegg til at den samler inn statistikk automatisk.

– Målet er å støtte pasientene hele veien, på en enkel og smidig måte, fortsetter Francesco. Samtidig samhandler løsningen med pasienten og utnytter pasientens innspill til å bli enda mer tilpasset og smart.

Smart produkt som kan redde liv
Statistikken viser hvor ofte medisinen tas til riktig tidspunkt, og hvilke avvik som skjer. Tanken er at informasjonen som genereres fra medisinboksen, skal kunne brukes for å forutse brukeratferd, samt integreres med for eksempel e-helsedatabaser og apoteker.

– Resultatet er en kombinasjon av maskin- og programvare, der programvaren skal engasjere pasienten og maskinvaren er selve medisinen, oppsummerer Francesco. Vi har funnet en god balanse mellom form og funksjonalitet.

Et konkret eksempel på betydningen av Pilloxas løsning er de pasientene som har gjennomgått en nyretransplantasjon og må ta immundempende medisiner livet ut. Faren for bortstøting er der hele livet, og du merker ingenting selv om du hopper over en medisinering. Ett av fem organer som støtes bort, blir støtt bort på grunn av dårlig oppfulgt medisinering, så problemet med pasienter som ikke tar medisinen sin, er et svært reelt problem.

– Dette er fremtiden, og vi ser stadig flere applikasjoner av denne typen, avslutter Maria. I bunnen ligger det ofte en maskinvare, som ved hjelp av tilkobling og IoT-applikasjoner hjelper mennesker i ulike situasjoner. Dette er et virkelig fremtidskompatibelt produkt.

Kontakt os
Stefan Norrwing, e-mail

Smart støtte ved livslang medisinering
Smart støtte ved livslang medisinering
 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • LYS Technologies

  Vet du hvor viktig lyset er for deg?

Relaterte case