language arrow_drop_down
DK SE EN

Cellectricon

Integrert programvare for legemiddeltester

Det medisintekniske selskapet Cellectricon gikk fra å utvikle og selge avansert laboratorieutstyr til å tilby legemiddeltester som en tjeneste. Prevas er med og bidrar som utviklingspartner for programvaren.

Cellectricon er en akademisk spinoff med patent som er utviklet ved Chalmers og Göteborgs universitet. Virksomheten ble etablert i 2001 og i dag arbeider 15 personer i selskapets lokaler i Mölndal. Med en egenutviklet instrumentplattform gjennomfører Cellectricon forskning og legemiddeltester på oppdrag fra flere store legemiddelselskaper.

– En kunde kan for eksempel ha ti forskjellige stoffer som de ønsker å vurdere, sier Johan Pihl, driftsdirektør i Cellectricon. Vi leverer en fullskalaanalyse som suppleres med en profesjonell vurdering av resultatet, et informasjonsunderlag som gjør det lettere for kunden å ta beslutning om neste skritt i utviklingen.

Unik instrumentplattform med stor kapasitet

Cellectricon utfører tester av legemidler mot kronisk smerte samt sykdommer knyttet til sentralnervesystemet, først og fremst Alzheimer og Parkinson. Ved tester som fokuserer på smerte, gjennomføres testene ved at nervecellekulturer ”mates” med et inflammatorisk stoff som finnes naturlig i kroppen.

– Dette setter cellene i en tilstand av simulert smerte, de blir lett irriterte og følsomme, sier Johan Pihl. Deretter tester vi hvordan ulike stoffer påvirker dem, med mål om å tilbakestille dem til normalen på en mest mulig effektiv måte.

Selve testplattformen består av en plate med opptil 384 brønner for testvev. En robot fører spisser med elektroder ned i brønnene, og en serie elektriske pulser aktiverer cellene, som deretter frigjør kalsium. Brønnene belyses nedenfra, og et kamera registrerer all aktivitet med en oppløsning og kvalitet som muliggjør analyse for hele platen eller brønn for brønn.

– Detektering av kalsium er den etablerte metoden for å observere hvordan celler signalerer, sier Johan Pihl. Det som gjør vår metode unik, er at vi tilfører elektriske stimuli, og at vi ved hjelp av robotteknologien kan oppnå svært høy kapasitet i målingene.

Fra produkt til tjeneste

Da Cellectricon ble etablert, var forretningsideen å utvikle og selge tekniske plattformer for ulike typer måling og manipulering av celler. Plattformene ble imidlertid stadig større, med flere og flere funksjoner som gjorde dem stadig mer komplekse å bruke. I samme takt ble de også dyrere, og til slutt ble de vanskelige å selge.

– På 2000-tallet opplevde også deler av legemiddelindustrien lønnsomhetsproblemer, noe som førte til avvikling av produksjonssteder og et overskudd på instrumenter, sier Johan Pihl. De tidlige utviklingsfasene, der instrumentene våre brukes, ble ofte outsourcet til andre aktører. Vi tok da den strategiske beslutningen om å skifte fokus totalt og i stedet tilby forskning som en tjeneste.

Cellectricon satset nå på selv å utføre analyser og fakturere kundene for resultatene. Den tekniske plattformen som de hadde utviklet og forfinet, hadde en unik funksjonalitet, men en tilpasset programvare for å styre plattformen manglet – operatørene måtte arbeide med to datamaskiner og ytterligere et separat system for å håndtere roboten. Prevas ble hyret inn for å utvikle en helintegrert programvare som knyttet sammen de ulike delene.

– Vi begynte å se på den eksisterende kodebasen og skalerte bort alt som ikke tjente formålet, sier Olle Damgaard, konsulent ved Prevas sitt kontor i Göteborg. Visse deler måtte vi også endre fra bunnen av, i tilfeller der vi vurderte at det ville bli for tidkrevende å oppdatere den eksisterende koden.

Fordi brukergrensesnittet var utviklet for kvalifiserte brukere – det vil si Cellectricons eget personale – var det mulig å legge til et høyt nivå av funksjonalitet og innstillingsmuligheter. Programvaren trengte ikke å være tilpasset sluttkunden, men den skulle likevel være pedagogisk og enkel å arbeide med.

– Her har vi virkelig lyktes, sier Johan Pihl. Vi har nyansatte som har kommet i gang og kjørt tester i løpet av få dager, og etter et par uker på jobben har de kunnet programmere egne testrutiner.

Kontinuerlig utvikling

Cellectricon har i dag flere ledende legemiddelselskaper blant kundene sine og de medvirker også i offentlig finansierte forskningsprosjekter. Instrumentplattformen er i stadig utvikling, for eksempel med bedre optikk, bedre belysning og optimering av robotstyringen. Når maskinvaren forbedres, må også programvaren oppdateres, og derfor er samarbeidet med Prevas strategisk viktig.

– Prevas er lette å samarbeide med. De er teknisk kompetente, men først og fremst er de opptatt av å forstå behovene våre, sier Johan Pihl. Noe vi har satt ekstra pris på, er at de alltid tenker ut fra et brukerperspektiv. De har brukeren og applikasjonen i fokus og deretter løser de teknologien.

For Prevas viser oppdraget for Cellectricon en bransjemessig bredde og kompetanse. Arbeidsflyten i Cellectricons instrumentplattform er unik og det fantes ingenting å ta utgangspunkt i når det skulle visualiseres i et brukergrensesnitt.

– Å skape et brukervennlig system som er tilpasset til virksomheten, er en vedvarende utfordring, sier Olle Damgaard. Det føles fint at vi har kunnet hjelpe til med det som kunden vår trenger.

Kontakt os
Ylva Amrén, Prevas AB,Göteborg, e-mail

Integrert programvare for legemiddeltester
Integrert programvare for legemiddeltester
Integrert programvare for legemiddeltester
 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • LYS Technologies

  Vet du hvor viktig lyset er for deg?

Relaterte case