language arrow_drop_down
DK SE EN

ABB

Flatere plate med ABB stressometer

Det er ikke lette å valse stålplater. Den minste feil i valsetrykket, og platen blir skjev og bulkete. Derfor har ABB bygd en flathetsmåler kalt stressometer, som monteres i et valseverk og måler trekkraften i platen og sørger for at den valses rett og riktig.

Oppdrag: Elektronikk, mekanikk, elkraft, programvare og måleverdioverføring.

ABBs avdeling for kraftmålingsprodukter har i mange år solgt sitt stressometersystem til valseverkprodusenter over hele verden. En absolutt flat plate er et krav når den senere skal brukes for eksempel til formpressing. En ujevn plate fører til vraking og økte kostnader for kunden. 

ET TESTSYSTEM TIL GLOBAL NYTTE
Ingenting varer evig, og noen ganger må stressometeret inn til reparasjon. Tidligere ble de sendt til Sverige for overhaling, men nå skal ABB begynne med lokale servicesentere over hele verden. De trenger derfor en testrigg til å teste viktige detaljer på, for eksempel sleperinganordningen som overfører måledata fra pressductor-giverne som sitter i stressometeret målerulle, til utstyret som deretter styrer valsetrykket. Prevas bidrar til dette arbeidet.

Hans Ling i ABB er produktansvarlig for stressometerets mekanikk og sleperinganordning, og samtidig prosjektleder for testutstyret som Prevas har fått i oppdrag å utvikle. 

– ABB har hatt et testutstyr en god stund, som også er konstruert av Prevas, men det var ikke tilstrekkelig spesifisert og klarte ikke oppdraget. Derfor fikk Prevas på nytt oppdraget med å bli helhetsleverandør av et komplett testsystem. Via en korrigert spesifikasjon fikk Prevas i oppdrag å bygge et nytt, bedre testutstyr for sleperingene. Et utstyr som kan produseres og brukes av serviceteknikere over hele verden. Akseptanstesten vil finne sted i april 2014. Leveransene av ytterligere noen enheter skal begynne like etterpå. 

MED PREVAS SOM FØRER
I prosjektet STU (Signal Transmisson Unit) Test Equipment har Prevas benyttet seg av en del ABB-komponenter, slik som drivmotor og motorstyringsutstyr. For øvrig er denne leveransen en sammenstilling av alt det som Prevas står for: elektronikk, mekanikk, elkraft, programvare og måleverdioverføring. I tillegg til utstyret som inngikk i den forrige versjonen, har det kommet til flere styringsskap. I motsetning til forrige gang, da ABB leverte drivmotor og styringsutstyr, er det nå Prevas som har fått velge ut, kjøpe inn og levere tilsvarende utstyr og mekanikk. 

TRÅDLØS KOMMUNIKASJON
Prevas har bygget en kalibreringsmodul som kan måle kvaliteten på overføringen i sleperinganordningen. Den består av en måleverdiinnsamlingsenhet fra National Instruments, et elskap der alt er innebygd samt et kretskort som monteres i testutstyrets roterende målerulle. Det er ikke et hvilket som helst kretskort, men et rundt kretskort som sitter i stressometerets valse og roterer med denne i 4000 o/min. Kortet får strømforsyning via sleperinganordningen. Dette gjennom en sinnrik trafo-anordning der styringssignaler kommer inn via Bluetooth og der utsignalene fra slepekontaktene går til måleutstyret. Derfra går de videre til en PC for analyse i LabView. PC-en styrer dessuten motorens parametre via ABBs drivenhet. 

– Av det vi så langt har sett i prosjektet, slik som programvaren og dens oppdateringer, synes vi at Prevas og deres underleverandører har fått det til bra. Vi har hatt kontinuerlig kontakt og utvekslet informasjon, og det har fungert bra. Det er en fordel at Prevas-konsulenten som i dag er prosjektleder, tidligere har vært konsulent for ABB, sier Hans Ling.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Henrik Grunditz, e-mail

ABB referans
 • Force Technology

  Får avansert industriell skanning til å fungere

 • European Southern Observatory

  Verdens største teleskop

 • HemoCue

  Blodig alvor i samarbeid med HemoCue

 • Volvo Aero

  HIL, PC-basert jetmotorsimulering

Relaterte case