language arrow_drop_down
DK SE EN

OHB Sweden

Spesialistkunnskap er helt avgjørende for OHB Sweden

OHB Sweden AB utvikler, bygger, tester og driver satellitter for ulike typer romoppdrag innen kommunikasjon, observasjoner av jorden og romforskning. OHB er med hele veien fra oppdragsanalyser og undersøkelser til virksomhet med satellitter i bane og interplanetære oppdrag.

Oppdrag: EMC-ekspertise

ANALYSE, TEST OG KUNNSKAP AVGJØRENDE FAKTORER
Ved OHBs svenske hovedkontor arbeider det ca. 65 personer, av disse 50 høyt kvalifiserte ingeniører. Selskapet var tidligere en del av SSC (Romselskapet), men inngår nå i det tyske OHB AG-konsernet.

– Utviklingsperioden for et svensk OHB-prosjekt er i gjennomsnitt tre år. Det er store, langvarige og kostbare prosjekter der feil koster dyrt og som i verste fall kan føre til at vi mister hele satellitten som er på oppdrag. Derfor er det så viktig med analyser og tester, sier Christine Mailhes, som har samarbeidet med Thomas Bergkvist i flere år.

– Thomas er Prevas' spesialist innen elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og har en inngående kunnskap innen så vel teknologi som regelverk. Thomas har fått en nøkkelrolle som uavhengig teknisk ekspert av OHB, og hans fremste oppgave er å stille spørsmålstegn ved og gi råd i utarbeidelsen av kravspesifikasjoner og deretter kontrollere at kravspesifikasjonene følges, sier Christine Mailhes.

– Thomas hjelper til ved en rekke ulike milepæler underveis i prosjektet. Han har en svært spesifikk erfaring og kunnskap om romrelaterte krav og kjenner godt til EMC-kravene som foreligger, f.eks. i forhold til lengden på ulike oppdrag. Innen telekommunikasjon må et romfartøy kunne holdes i banen i 15 år. For jordobservasjon er kravet 10–11 år.

EMC står sentralt i alle typer produktutvikling, og kravene detaljreguleres i en rekke standarder, bl.a. i EU-direktiver. Det er utrolig viktig å tilfredsstille kravene i direktivene.

EN VIKTIG HJELPENDE HÅND
Som innkjøpsansvarlig arbeider Christine Mailhes bl.a. med å utarbeide spesifikasjoner for utstyret som trengs til fartøyet.

– Spesialistkunnskapene til Thomas trengs i hele prosjektets gang, og ofte er han med på møter med de ulike leverandørene. Han er med for å bestemme om det kreves nye tester eller oppklaringer. På denne måten bidrar han i høyeste grad til å forbedre kravspesifikasjonene.

– Vi kjøper mye tilleggsutstyr, og det foreligger spesifikke krav for hver enkelt del, og derfor er det helt avgjørende med spesialistkunnskap. Det kommer hele tiden nye regler og krav. Thomas sjekker om utstyret og ytelsene oppfyller kravene i et prosjekt. Han forstår og kan lese alle kravspesifikasjoner og forslag fra leverandører, og han kan kontrollere ytelsen til innkjøpt utstyr. Det er også til stor hjelp at Thomas kan avgjøre om vi har å gjøre med et stort problem eller et mindre. Han kan være med på å bedømme tilbud fra en leverandør, være sparringspartner i diskusjoner og bidra i argumentasjonen. Denne typen partnerskap er en uvurderlig støtte, sier Christine Mailhes.  

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Stefan Norrwing, e-mail

EMC-ekspertise, OHB Sweden referansprojekt
 • Force Technology

  Får avansert industriell skanning til å fungere

 • European Southern Observatory

  Verdens største teleskop

 • HemoCue

  Blodig alvor i samarbeid med HemoCue

 • Volvo Aero

  HIL, PC-basert jetmotorsimulering

Relaterte case