language arrow_drop_down
DK SE EN

Fakturainformasjon

Vi vil at du som leverandør skal få betalt i tide og på en trygg måte, derfor skal e-faktura hovedsakelig benyttes. Fakturaer i annet format kan unntaksvis godkjennes.

Se nedenstående informasjon for respektive Prevas-selskap om e-faktura via PEPPOL eller SVE-faktura.

E-fakturaer via PEPPOL

E-fakturastandard: PEPPOL BIS Billing 3

Mottaker

PEPPOL-ID

Prevas AS (Norway)

0192: 981687558

Prevas AB (Sweden)

0007: 5562521384

Prevas Industrial Innovation AB (Sweden)

0007: 5564866662

Prevas Gävle AB (Sweden)

0007: 5567274039

Prevas Development AB (Sweden)

0007: 5564323300

Prevas Product Information AB (Sweden)

0007: 5565902011

Prevas A/S (Denmark)

0096: DK26180287

E-fakturaer via andre kanaler enn PEPPOL

Hvis du foreløpig ikke sender e-fakturaer via PEPPOL, kan du fakturere oss med Svefaktura.

VAN-operatør: Opus Capita

Mottaker

Mottaker-ID

Prevas AB (Sweden)

5562521384

Prevas Industrial Innovation AB (Sweden)

5564866662

Prevas Gävle AB (Sweden)

5567274039

Prevas Development AB (Sweden)

5564323300

Prevas Product Information AB (Sweden)

5565902011

Fakturaadresser

Selskap

Org.nr

Fakturaadresse

Pdf-faktura

Norge
Prevas AS

NO981687558MVA

ecit962118062, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.preno@prevas.no

Sverige
Prevas AB

SE556252138401

ecit5562521384, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.prevas@prevas.se

Prevas Development AB

SE556432330001

ecit5564323300, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.predev@prevas.se

Prevas Gävle AB

SE556727403901

ecit5567274039, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.pregav@prevas.se

Prevas Industrial Innovation AB

SE556486666201

ecit5564866662, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

 

invoice.innovation@prevas.se


Prevas Product Information AB

SE556590201101

ecit5565902011, Box 7016, 831 07 Östersund, Sweden

invoice.ppi@prevas.se

Prevas Technology AB

SE556655332601

c/o Prevas AB, Box 4, SE 721 03 Västerås, Sweden

-

Danmark
Prevas A/S

DK26180287

Lyskær 3EF, DK 2730 Herlev, Denmark

invoice.predk@prevas.dk

 

Fakturareferanser

For at fakturaen skal kunne styres til riktig mottaker i Prevas-konsernet, er det viktig at alle fakturaer alltid merkes med kontaktperson, kostnadssted og/eller prosjektnummer. Kontakt bestilleren ved manglende opplysninger. Disse opplysningene letter vår håndtering og gir deg som leverandør økt trygghet for at betaling skjer i tide.