language arrow_drop_down
DK SE EN

Uddeholm

Uddeholm digitaliserer krisepermene

Ved hjelp av Prevas har Uddeholm utviklet en kriseapp som de bruker ved eventuelle hendelser. Det var Uddeholms sikkerhetssjef Mathias Hedlund og administrerende direktør Johnny Sjöström som innkalte til møte for å diskutere muligheten for å – som de kalte det – ”digitalisere krisepermene”. Det største problemet var at disse var spredd utover store områder, med alt hva det innebærer av oppdateringer i forbindelse med ferievikarer, personer som har sluttet, telefonlister osv.

– Vi ønsket å vite hvilke muligheter som fantes, forteller Mathias. Vi hadde en svært grov plan eller skisse i et tekstdokument, og denne tok vi utgangspunkt i ved diskusjonen om hva en app burde inneholde, og hvilke funksjoner vi ønsket å ha med.

Etter litt utveksling av ideer kom de ganske snart frem til en første layout. De la ned mye arbeid på alt fra sikkerhetsaspekter til brukervennlighet og hadde en betaversjon klar ca. fem måneder senere. Etter en testperiode ble systemet satt i drift. – Tanken var at sjefer og arbeidsledende personale ved Uddeholm skulle ha informasjonen i sin bedriftsmobil, så vi diskuterte muligheten for å tilføre verdi, sier Patrik Olsson Bichis, digitaliseringsekspert ved Prevas.

INTEGRERT I DET ADMINISTRATIVE SYSTEMET

Da rammene var satt, landet selve utviklingsarbeidet hos Tobias Jansson, utvikler ved Pevas. Det eneste tekniske kravet var egentlig at løsningen på en praktisk måte skulle kunne innlemmes i det administrative systemet som Uddeholm har i bakgrunnen. Fordi Prevas har utviklet det også, innebar ikke det nevneverdige problemer.

– I samråd med Mathias og hans meninger angående funksjon og utseende, utviklet vi appen i .NET og med Aurelia-rammeverket, det vil si moderne netteknologi, forteller Tobias. Vi ønsket å utvikle en testside så raskt som mulig, slik at vi kunne prøve systemet med fiktive data.

Opprinnelig omfattet appen statistiske lister over tiltak, men det ble tidlig innført mer dynamiske funksjoner. Avhengig av hendelse får brukeren støtte for hvordan han eller hun skal handle trinn for trinn, for eksempel hva som skal nevnes ved 112-samtaler, hvem som skal kontaktes, og i hvilken rekkefølge. Alt dokumenteres i en logg.

– For oss var selve informasjonsflyten viktig, ved hendelser kan det forekomme både feil og motstridende opplysninger, sier Mathias.

Her får vi en rask oversikt over hva som har skjedd, og hvem som har gjort hva. En kriseapp skal per definisjon ikke være innviklet eller vanskelig å håndtere. Brenner det, så er det siste du trenger et spørsmål om påloggingsopplysninger. Da trenger du å vite nøyaktig hva du skal gjøre her og nå. Ved en større hendelse nås Uddeholms krisehåndteringsgruppe direkte når det opprettes en hendelse i appen. Berørte sjefer kan også legges til i forløpet, slik at informasjonen når dem som trenger den.

DIREKTE OG KONKRET STØTTE VED EN PÅGÅENDE HENDELSE

Tobias peker på at kriseappen ikke er et rapporteringsverktøy, men en støtte under en pågående hendelse. Når noen har sendt en alarm, så åpnes chatteloggen med konkret støtte angående hvem som skal gjøre hva, og med et kart over aktuelt område.

– Appen er til for ansatte ved Uddeholm, og det er deres rapportering som iverksetter tiltak ved en krise, forklarer Tobias. I et neste skritt kommer vi kanskje til å utnytte den smarte fabrikken på en mer avansert måte, med for eksempel automatalarm.

For Tobias, med sin bakgrunn fra IT, var det nyttig og viktig med den støtten og industrierfaringen som kollegaene hans ved Prevas kunne tilby. Den sikkerhetstenkingen som et industriselskap som Uddeholm har, er ikke naturlig eller selvsagt for et IT-byrå.

– Så må man huske at en liten startup-virksomhet sannsynligvis aldri hadde kommet inn på Uddeholm, selv om de rent teknisk kunne ha løst problemet, slår Tobias fast. Det er derfor kunnskapsbredden med flere medarbeidere i kombinasjon med opparbeidet erfaring er så utrolig viktig for Prevas.

Etter introduksjonen er det innført en rekke forandringer i appen, som for eksempel mulighet til å se hvem som er innlogget – ved en alarm midt på natten kan det være godt å vite hvem som er informert og klar over saken. I forbindelse med en hendelse blir det også sendt ut en SMS til berørte personer. Den inneholder en lenke som aktiverer appen, og som mottakeren kan trykke på i stedet for å svare.

– Det må være lett å gjøre rett, vi har et godt samarbeid og en åpen dialog med Prevas, de lytter til synspunktene våre, sier Mathias. Jeg er ingen programmerer, men jeg visste omtrent hva vi ville ha, og de visste hva som var praktisk mulig, og hvordan det kunne gjennomføres. Alt har vært veldig positivt!

En kriseapp skal per definisjon ikke være innviklet eller vanskelig å håndtere. Brenner det, så er det siste du trenger et spørsmål om påloggingsopplysninger. Da trenger du å vite nøyaktig hva du skal gjøre her og nå!

Kontakt os
Peter K Johansson, e-mail

light-measuring-wearable-case-lys-technologies
light-measuring-wearable-case-lys-technologies
 • Outokumpu

  Behovsbasert styresystem ved Outokumpu i Degerfors

 • Uddeholm

  Automasjon for bærekraft og kvalitet

 • Uddeholm

  Uddeholm digitaliserer krisepermene

 • Outokumpu

  Kamerasystem for digitalisert prosesstyring

Relaterte case