language arrow_drop_down
DK SE EN

Outokumpu

Behovsbasert styresystem ved Outokumpu i Degerfors

Outokumpu Stainless i Degerfors valser rustfrie grovplater for kunder over hele verden. Sommeren 2019 innledet Outokumpu sammen med Prevas en modernisering av valseverkets styresystem, og to uker inn i desember 2020 ble de første platene valset ved hjelp av det nye systemet.

Valseverket i Degerfors er av typen kvartovalseverk med fire valser og ble installert allerede på begynnelsen av 1960-tallet. Prosessen er oppgradert løpende, men til slutt ble det behov for en mer omfattende modernisering av styresystemet. Det ble stadig vanskeligere å få tak i reservedeler og supportavtalen ble dyrere. Det vanlige er at et valseverk leveres sammen med et spesifikt styresystem, men i stedet for å bytte ut et godt fungerende valseverk – noe som hadde blitt svært kostbart – valgte Outokumpu å leie inn Prevas for å utvikle et moderne styresystem tilpasset for det eksisterende verket.

– Valseverket er selve hjertet i anlegget og selv om arbeidet til operatørene har utviklet seg og blitt mer systematisert i løpet av årene, er formlene og beregningene i valseprosessen de samme nå som før, sier Stefan Lundberg, prosjektleder i Outokumpu. Vi hadde behov for å sikre driften i Degerfors med et nytt, modulbasert system som er tilpasset både for dagens og morgendagens krav til digitalisering og brukervennlighet.

Kombinasjon av kompetanse for best mulig kundenytte

Martin Östberg, prosjektleder og systemutvikler i Prevas, har en spesiell tilknytning til prosjektet. Han er utdannet metallurg og på 1980-tallet jobbet han på verket i Degerfors, der han blant annet var med på å utvikle det opprinnelige valseverksystemet.

– Det har vært utrolig morsomt å enda en gang bli gitt tilliten til å være med og utvikle et nytt system basert på de modellene som det opprinnelige systemet ble bygd med, men med ny teknologi og nytt programmeringsspråk, sier Martin Östberg. Valsingen er jo en irreversibel prosess, så det er utrolig viktig at alle smådeler i systemet kommuniserer raskt og ved helt riktig tidspunkt for å oppnå ønsket resultat i form av en ferdig plate med de riktige egenskapene. Hver systemkomponent har sin bestemte form, der raskheten er av avgjørende betydning.

Da prosjektteamet startet diskusjonene sommeren 2019, lå fokus på å utvikle et funksjonelt system for de beregningene som var nødvendige ved valseprosessen, men også et brukergrensesnitt som skulle være enkelt og tydelig for operatørene. Prevas sin avdeling for user experience (UX) i Malmø ble derfor involvert.

– De fleste tekniske systemer har potensial til å bli svært mye bedre hvis systemutvikleren som skal realisere grensesnittet får støtte med designen, sier Martin Östberg. Det handler om to ulike talenter. Ved å ta med en UX-designer tidlig i prosessen får systemutvikleren hjelp til å fokusere på de riktige tingene.

Lønnsomt å fokusere på behovene tidlig

UX-designer Nicklas Nilsson fra Prevas ble engasjert i prosjektet og høsten 2019 utførte han et forarbeid med fokus på brukerne. På plass i Degerfors intervjuet han operatører og andre brukere, studerte arbeidsmiljøet deres, samt innhentet synspunkter og krav for deretter å levere en analyse som underlag til prosjektgruppen.

– Når prosjektet startes med utgangspunkt i brukernes behov, blir arbeidet til utviklerne enklere, sier Nicklas Nilsson. Kunden unngår faren for å måtte bruke penger på å fjerne unødvendige funksjoner senere, eller på å legge inn funksjoner som mangler.

Ved implementering av et nytt system kreves store ressurser i form av mange involverte personer – å undersøke behovene først lønner seg i lengden. Ifølge Nicklas Nilsson er det også positivt for arbeidsmoralen å la brukerne være delaktige i utviklingsprosessen.

– Å lære seg et nytt system er alltid en omstilling, men når medarbeiderne vet at det nye er bygd opp med utgangspunkt i behovene og arbeidshverdagen deres, går det lettere, sier Nicklas Nilsson.

Stefan Lundberg mener at innføringen av ny teknologi og Martin Östbergs erfaring og forståelse for virksomheten i kombinasjon med Nicklas Nilssons UX-kompetanse, har vært viktige faktorer for prosjektets fremgang.

– I løpet av prosjektet har vi følt oss svært trygge i samarbeidet, der vi sammen har utformet en løsning som vi kan ta imot og forvalte selv på en god måte, sier Stefan Lundberg. Det fungerer ikke å bare bestille et nytt system og ta for gitt at hvem som helst kommer til å kunne bruke det. Det gjelder å lære opp og sørge for å få hjelp til å komme i gang på en god måte.

Kontakt os
Peter K Johansson, e-mail

Behovsbasert styresystem ved Outokumpu i Degerfors
Behovsbasert styresystem ved Outokumpu i Degerfors
Behovsbasert styresystem ved Outokumpu i Degerfors
Behovsbasert styresystem ved Outokumpu i Degerfors
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

Relaterte case