language arrow_drop_down
DK SE EN

Embedded QA

Reduser utviklingstiden og kostnadene ved å se over kvalitetsprosesser.

Testing er en stor og ofte kostbar del av FoU. Det kreves fagkunnskaper og kunnskaper innen embedded QA for å kunne utføre testingen så effektivt som mulig. Prevas kan levere denne kunnskapen, som omfatter alt fra kravhåndtering og testing, strategier, løsninger til utførelse.

For å kunne fornye og forbedre testprosessen bruker vi en prosess som kalles Test Process Improvement (TPI). Modellen støtter forbedringer av testprosessen og gir innsikt i testprosessens ”modenhetsgrad” i organisasjonen. Ut fra denne kunnskapen kan din virksomhet bruke modellen til å enkelt skape trinnvise og målbare forbedringer.

Prevas' kunnskaper innen testløsninger (som funksjonelle, HIL-, RF- og produksjonstestsystemer og sanntids- og styringssystemer) kreves for å kunne teste dagens komplekse innbygde produkter. Våre løsninger reduserer også utviklingstiden ved å bruke automatisk testing, sanntidssimuleringer og rask prototyputvikling. Å øke testenes omfang er viktig for å øke produktkvaliteten. Våre prosesser og strukturer gjør at våre løsninger kan brukes om igjen til testing av ulike typer produkter og også til produksjon.

Prevas er global partner med National Instrument, som er et av de største selskapene på markedet innenfor dette området. Vi bruker komponenter fra deres portefølje og har også utviklet egne tillegg, for å kunne bygge effektive testmiljøer for mange ulike bruksområder og bransjer.

Prevas har svært bred erfaring med å levere systemer for funksjonstesting, HIL-testing, produksjonstesting, reparasjonstesting samt testing av robusthet og systemsikkerhet.

vil du vite mer om testsystem?

Samarbeidspartner

National Instruments Gold Alliance Partner

Kontakt oss

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing, Prevas A/S

Tel +45 20 99 76 01

E-post

Kontakt oss

Mattias Carlsson

Mälardalen Compliance Management, Mälardalen Sweden

Tel +46 46 790 665 146

E-post

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift.

Bestill et møte med oss!

Vi vil gjerne møte deg!
Referanser

 • Force Technology

  Får avansert industriell skanning til å fungere

 • European Southern Observatory

  Verdens største teleskop

 • HemoCue

  Blodig alvor i samarbeid med HemoCue

 • Volvo Aero

  HIL, PC-basert jetmotorsimulering

Kontakt oss

Så forteller vi mer!

Følg oss på sosiale medier

Delta i samtalen