language arrow_drop_down
DK SE EN

Arla Foods

Det hvite gullet kommer enda nærmere naturen

For å få til en bærekraftig produksjon som er enkel å etablere når Arla ekspanderer og starter opp på nye markeder, fikk Arla hjelp av Prevas. Standardiserte modulplattformer og et tett samarbeid har gjort det mulig.

Oppdrag: Moderne styringssystem.

For Nordens største meierikonsern, Arla Foods, som har følsomt prosessutstyr i fabrikker i 12 land, er produksjonsdatainnsamlingen svært viktig. Prevas er en betrodd partner i implementeringen av systemet som sender ut produksjonsordrer til de svenske meieriene og henter ut måledata. Arla Foods er i ferd med å bli en mer global aktør. Fokus flytter ut fra kjernemarkedene Sverige og Danmark, mot England og Tyskland. IT-avdelingen har derfor begynt å utnytte synergier fra integreringen av fabrikkene i de nye landene i form av intensive migreringsprosjekter.

Standardiserte modulplattformer forenkler
Arla bruker en svært standardisert modulplattform når IT-systemer skal rulles ut i nye meierier. Det finnes en hel verktøykasse i form av programmoduler for datainnsamling, sporbarhet, resepthåndtering, analyse, optimalisering og energi. 

I 2013 har Prevas vært involvert i et stort prosjekt ved fire meierier i Sverige for å erstatte dagens forretningssystem med SAP. Dette gjør at alle svenske meierier etter hvert vil arbeide med samme forretningssystem, med samme salgslogikk. En utskifting av forretningssystemet betyr også at man må modifisere koblingene mellom dette og produksjonssystemene. Når det kommer inn en kundeordre, planlegger systemet utførelsen og sender den videre til for eksempel meieriet i Jönköping. Der produseres melken før alle produksjonsdataene samles inn og rapporteres tilbake til SAP. Det er dette tilpasningsarbeidet Prevas har utført i Jönköping, Göteborg, Stockholm og Sundsvall. 

– Samarbeidet med Prevas har fungert som planlagt, sier Arne Svendsen, sjef for Arlas produksjons-IT-gruppe. Jeg betrakter Prevas som en av de viktigste samarbeidspartnerne vi har, fordi de har ganske mange medarbeidere som etter hvert har fått en svært stor kompetanse på våre løsninger og moduler. Dette vil vi selvsagt benytte oss av på fremtidige prosjekter i Sverige. Prevas har også kontor i Danmark og har dessuten kapasitet til å gå videre og arbeide i Tyskland og England også om vi skulle ønske det. I fremtiden vil vi til en viss grad skaffe egne fabrikker også i Russland. Prevas har allerede vært involvert i et prosjekt i Finland, og vi kan nok tenke oss å ta med Prevas på reisen østover. Prevas er en av de viktigste integratørene i Skandinavia.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Ylva Amrén, Region Manager West Prevas AB, e-mail

Arla Foods referans
Arla Foods referans
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

Relaterte case