language arrow_drop_down
DK SE EN

Syvab

Mer effektivt vedlikehold sparer penger for Syvab

Rundt 250 000 personer i den sørlige Stockholm-regionen sender i gjennomsnitt 1,3 kubikkmeter kloakkvann per sekund til Syvabs anlegg Himmerfjärdsverket. Etter ca. 20 timer føres det rensede vannet ut i Østersjøen.

Oppdrag: Vedlikeholdssystemet Infor EAM.

Et renseverk består av tusenvis av tekniske komponenter som alle har sin vedlikeholdsplan, og som dessuten slites og må repareres nå og da. Syvabs motto er ”Vi verner om vannet” og jobbet inntil nylig i stor grad manuelt. Arbeidsordrer ble gitt ut til teknikerne på papir, som igjen skrev på og leverte papiret tilbake for manuell oppfølging. 

Slik var det helt frem til juni 2014 da Prevas installerte og konfigurerte det webbaserte vedlikeholdssystemet Infor EAM (Enterprise Asset Management) på Himmerfjärdsverket. Prevas er skandinavisk samarbeidspartner med Infor, som er verdens tredje største selskap innen ERP-systemer. 

Akkurat som alt annet går et kloakkrenseverk i stykker nå og da. Kraner og pumper trenger forebyggende vedlikehold, og teknikere må rykke ut. Men for å forstå og vite om vedlikeholdet er kostnadseffektivt, må man følge opp og samle inn statistikk i stor skala. Det var dette Prevas hjalp Syvab med ute på Himmerfjärdsverket. 

Vedlikeholdssystemet brukes til å initiere og opprettholde løpende og forebyggende vedlikehold, gjennom koblinger til verkets driftssystem Citect. Det planlagte vedlikeholdsarbeidet legges opp på forhånd i Infor EAM, og når det er på tide med vedlikehold, oppretter systemet arbeidsordrer. Akutt vedlikehold gjøres ved at den som registrerer problemet, skriver en melding via sin iPad, før systemet oppretter en arbeidsordre som tildeles en bestemt tekniker. Alle brukere kjører systemet på iPad, får arbeidsordre, ser all informasjonen og kvitterer etter utført arbeid. Oppgraderingsanlegget, der man produserer kjøretøygass, krever spesiell arbeidstillatelse, og hele autorisasjonsprosessen er også integrert i Infor EAM-løsningen. 

På hver utstyrsdel og bygning sitter det en RFID-etikett som leses for enkel identifisering av utstyret. Det gir færre feil og raskere håndtering enn om man skulle ha matet inn et ID-nummer for hånd. 

Alle utførte arbeidsordrer resulterer i innsamlet statistikk og kostnader. Systemet kan deretter automatisk evaluere aktiviteter og kostnader for hver utstyrsdel, noe som gjør det mulig å analysere senere. Man kan spørre, analysere og trekke konklusjoner som kan forbedre anleggets lønnsomhet. Hvilke kostnader har vi ved å holde denne maskindelen i gang? Hvilke typer feil forekommer? Hva skjer oftest? Kan noe forbedres? Trengs det mer forebyggende vedlikehold, eller har vi kanskje for mye forebyggende vedlikehold? 

Ulrich Brauer, som er produksjonssjef i Syvab, forteller hva innføringen av systemet har resultert i: 

– Vi har fått bedre kontroll på vedlikeholdet og kan nå vise hva ting egentlig koster og dessuten legge det frem på en helt ny måte. Installasjonen gikk svært bra. Prevas har opptrådt eksemplarisk. De er lette å forholde seg til, det ble svært få misforståelser, og det føles svært bra totalt sett. 

Vi fikk ikke et ferdigskrevet programsystem i hånden, men kunne være med å bestemme selv hvordan det skulle fungere, noe vi ser på som positivt. Det er ennå for tidlig å uttale seg om hvorvidt systemet vil medføre en endring i arbeidsmetodene, men det ser faktisk ut til at det kan bli tilfelle. Neste skritt vil bli å integrere lagerhåndteringen av reservedeler. Det har vært litt gi og ta under innføringen, og jeg setter spesielt stor pris på hvor lett det har vært å samarbeide med Prevas på prosjektet. Jeg er helt fornøyd!

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Helena Lundin, e-mail

Syvab Infor EAM referans
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Relaterte case