language arrow_drop_down
DK SE EN

GDF Suez

Prevas’ Mikon-system gir GDF Suez full kontroll

Den britiske delen av energiselskapet GDF SUEZ E&P UK Ltd hadde, for å holde orden på sin egen virksomhet, et egenutviklet system, med 50 sammenkoblede regneark. Da GDF SUEZ byttet til Prevas-systemet Mikon, ble driften mer effektiv og man oppdaget en rekke feil i det gamle systemet.

Oppdrag: MES

Alan Bibb er Production Systems Engineer og har ansvaret for systemene som får selskapet til å fungere i den britiske delen av det multinasjonale energiselskapet GDF SUEZ.

– Vi så det gamle systemet som en stor forretningsrisiko. Samtidig hadde vi planer om vekst og vi trengte noe bedre. Dels for våre interne rutiner og dels for å kunne rapportere til våre forretningspartnere og myndighetene som regulerer og overvåker bransjen, sier Alan Bibb.

Hovedkontoret til GDF SUEZ krever rapporter en gang i uken og en mer omfattende rapport en gang i måneden. Systemet med manuelt oppdaterte regneark var både vanskelig å bruke og vanskelig å videreutvikle for den britiske delen av selskapet.

– Vi kjøpte Mikon-systemet fra Prevas. Det gamle og det nye systemet ble kjørt parallelt i en periode. Vi ville blant annet se hvordan det nye systemet håndterte et månedsskifte.

– Prevas var svært lydhøre. Det er første gang vi i den britiske delen av GDF SUEZ er kunde hos dem, sier Alan Bibb.

Hvorfor valgte dere Prevas?
– Vi stilte en del tekniske krav som Prevas oppfylte. Først og fremst at systemet skulle bygge på en etablert database. Systemet måtte også være fleksibelt med mulighet til selv å kunne opprettholde og gjøre ønskede endringer. Et tredje krav var att det måtte kunne bygges ut og konfigureres. Vi har allerede lagt inn flere tillegg i systemet. Der det er gjort større endringer i systemet som påvirker sikkerheten, har vi imidlertid valgt å få hjelp av Prevas, sier Alan Bibb.

Hva har dere oppnådd?
– Alt vi ville og mer til. Dels har vi fått bedre synlighet og forretningsprosesser. Dels kan vi ta raskere og bedre funderte beslutninger. Tidligere tok det så lang tid å behandle alle dataene at vi fikk dårlig med tid til faktisk å sette inn tiltakene vi besluttet. Det som gir merverdi for virksomheten.

Hva er neste skritt?
– Vi skal konsolidere fremgangene vi har gjort og forbedre systemet for utvidelsen av forretningvirksomheten som vi planlegger.

– Da vi fikk det nye systemet, oppdaget vi en rekke avvik i de gamle delsystemene. Da vi kjørte begge systemene parallelt, fant vi flere kvalitetsproblemer forbundet med inndataene i regnearkene. Det viste seg altså at mistanken om at det gamle systemet innebar en forretningsrisiko, faktisk stemte.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
e-mail

MES, GDF Suez referansprojekt
 • Borregaard

  Borregaard arbeider videre med PREVAS’ MIKON 3.2

 • GDF Suez

  Prevas’ Mikon-system gir GDF Suez full kontroll

 • Lundin Norway AS

  Mer effektiv inntektsrapportering for Lundin Norway

 • Dong Energy

  Riktig mengde, riktig transport, riktig kostnad

Relaterte case