language arrow_drop_down
DK SE EN

ChromoGenics

Styresystem for smarte vinduer

Uppsala-selskapet ChromoGenics utvikler en plastfolie for smarte vinduer og lanserer nå produktet på markedet. Prevas har hjulpet til med å skape et skalerbart system for å kontrollere de tilkoblede vinduene.

Oppdrag: Utforme et skalerbart og fleksibelt styresystem som kunne håndtere alt fra å dempe lyset i et eneste konferanserom, til nybygg av et hotell med kontroll over lysinnslippet gjennom samtlige vinduer.

Brukeren kan regulere innstrålingen av lys og solvarme, slik at komforten økes og behovet for kjøling reduseres. Her i Sverige starter kjølingen av mange kontoreiendommer allerede ved en overflatetemperatur på 5 grader, særlig i lokaler der det finnes servere og annet varmeproduserende utstyr, sier Johnny Engfeldt, teknisk produktsjef ved ChromoGenics.

Teknologien ble opprinnelig utviklet ved Ångström-laboratoriet og bygger på en elektrokrom folie som endrer egenskaper avhengig av elektrisk lading. På slutten av 90-tallet ble konseptet skilt ut, og utviklingen har siden vært utført i ChromoGenics lokaler i Uppsala sentrum. Før lanseringen på markedet fikk selskapet hjelp av Prevas til å utvikle et pålitelig og brukervennlig styresystem.

– Produksjonen av folien og applikeringen i lamellglass er vår kjernekompetanse. I tillegg benytter vi eksterne ressurser til å håndtere elektronikkutvikling, programvare, maskinproduksjon osv. Vi forhørte oss litt og fikk gode referanser for Prevas. I tillegg var det en stor fordel at de holder til her i Uppsala, forteller Johnny Engfeldt.

Godt grunnlag med grundig kravhåndtering
Oppdraget var å utforme et skalerbart og fleksibelt styresystem som kunne håndtere alt fra å dempe lyset i et eneste konferanserom, til nybygg av et hotell med kontroll over lysinnslippet gjennom samtlige vinduer. Prevas satte sammen en prosjektgruppe med kompetanse innen blant annet mikroprosessorer, embedded-programvare, windows-programmering og maskinvare. Rikard Agrell, prosjektleder og utviklingsingeniør ved Prevas i Uppsala, ledet arbeidet.

– Vi gjennomførte en grundig risikoredusering ved begynnelsen av prosjektet, for å demme opp under potensielle problemer som hadde kunnet påvirke tidsplanen, kvaliteten og kostnadsbildet. Kundens ønsker ble brutt ned til unike krav som var mulige å måle og teste, forklarer Rikard Agrell.

Den grundige kravhåndteringen gjorde det mulig å dele arbeidet opp i mange mindre leveranser, som ble presentert for ChromoGenics under prosjektets gang. Arbeidspakken ble godkjent på kontinuerlig basis, noe som sikret at tidsplanen holdt.

– Vi hadde et ganske godt bilde av hva vi trengte, men Prevas hjalp oss med å spesifisere det enda tydeligere. Resultatet ble en gjennomarbeidet kravoppstilling der Prevas tilførte dimensjoner som vi ikke hadde tenkt på, for eksempel hvordan elektronikken skulle utformes for å gjøre produksjon og installasjon så effektiv og pålitelig som mulig, sier Johnny Engfeldt.

I løpet av prosjektet ble det gjennomført ukentlige prosjektmøter som fulgte en streng agenda med rapportering av hvordan arbeidet hadde forløpt, og hvilke eventuelle hindringer som måtte håndteres. Prevas sammenfattet disse møtene til ukerapporter som ble sendt ut til en rekke nøkkel-personer hos ChromoGenics.

Systematisk arbeid
I det ferdige styresystemet er hvert vindu strømsatt, og kommunikasjonen ligger overlagret på spenningen. Kablingen består dermed av bare to tråder – en stor fordel som forenkler installasjonen ved både nybygg og renovering. Samtidig var overlagringen av kommunikasjonen en av de største utfordringene i prosjektet.

– Systemfunksjonen er kompleks, men vi brøt ned helheten i mindre byggesteiner og jobbet oss frem systematisk. I et teknisk utviklingsprosjekt skjer det alltid noe uforutsett, men sammen med kunden har vi kunnet løse de problemene vi støtte på, sier Rikard Agrell.

Tre Prevas-medarbeidere med ekspertise innen ulike områder utgjorde kjerneteamet i prosjektet, men mange flere var involvert og bidro med kunnskap og erfaring.

– Vi har en kultur der vi ganske enkelt spør den som vet mest. Det er en stor styrke å jobbe prestisjeløst, og det er heller ikke særlig vanskelig å finne svarene her på Prevas. Vi har mange nysgjerrige, samarbeidsorienterte og teknisk dyktige medarbeidere, sier Rikard Agrell.

Åpenhet og positivt arbeidsklima
Utviklingsprosjektet startet i august 2014 og kunne avsluttes i februar 2015. Styresystemet fra Prevas er på plass og håndteres i et brukervennlig nettgrensesnitt som også fungerer på mobile plattformer. I løpet av høsten starter salget, som i første omgang rettes mot kontor- eiendommer.

– En fremgangsfaktor har helt klart vært det godt gjennomførte arbeidet med kravoppstillingen, det gjorde at vi kunne komme i gang og diskutere løsninger og design på et tidlig stadium. Vi har opplevd full åpenhet i samarbeidet med Prevas. Arbeidsklimaet har vært kreativt og positivt, og vi er svært fornøyde med resultatet, avslutter Johnny Engfeldt.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Johan Bergsten, e-mail

Maxim Integrated, referans
Maxim Integrated, referans
 • JABII

  JABII gjør kampsport morsomt og smertefritt

 • Force Technology

  Får avansert industriell skanning til å fungere

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

Relaterte case