language arrow_drop_down
DK SE EN

Brüel & Kjær Vibro

Virksomhet basert på partnerskapet

Sammen med Prevas har Brüel & Kjær Vibro utviklet tredje generasjon av sitt ledende system for fjernovervåking og diagnostikk for roterende maskiner. I dag handler mye om maskinlæring, kunstig intelligens og ikke minst Edge Computing.

– Vi har hatt et sterkt samarbeid i 12–14 år, og jeg både tror og forventer at det fortsetter, sier Anders Reske-Nielsen, Head of Development ved Brüel & Kjær Vibro. Vi ser det mer som et partnerskap enn et samarbeid, og som et fundament for virksomhetene våre.

Brüel & Kjær Vibro er et dansk multinasjonalt selskap som tilbyr maskinbeskyttelse, tilstandsovervåking og diagnostikk. Med Prevas som utviklingspartner har Brüel & Kjær Vibro utviklet neste generasjons utstyr for tilstandsovervåking av vindkraftverk og andre roterende maskiner. Systemet kan kontinuerlig måle og analysere data i sanntid og er tilpasset for enheter med begrenset båndbredde via såkalt Edge Computing.

Edge Computing vil si å behandle mest mulig data så langt ut i nettverket som mulig, helst ved selve kilden til dataene som skal behandles – i dette tilfellet ved den roterende applikasjonen. Mengden innsamlede data er så stor og samtidig så kompleks at den må behandles og renses før den sendes videre til skyen, for ikke å ta opp urimelig båndbredde.

– Det handler om svært avansert Edge Computing, der alt av interesse trekkes ut og lagres lokalt, for deretter å sendes videre, forteller Peter Aagaard Kristensen, VP Technology ved Prevas A/S i Danmark. Det sendes ikke bare i sanntid, men blir også lagret slik at det er mulig å hente det frem ved et senere tidspunkt. Her er det ofte kundekrav og ønsker som bestemmer hvordan og når, men det gjør det lett å koble sammen utstyret med ulike kommunikasjonsløsninger.

Informasjonen fra de enkelte vindkraftverkene (eller andre maskiner) er et avgjørende verktøy i arbeidet med forebyggende vedlikehold. Ved hjelp av sanntidsovervåking kan stillstandstidene minimeres, samtidig som vedlikeholdskostnadene senkes. I og med at systemet kontinuerlig rapporterer om hvordan det står til med maskinen, vet som regel vedlikeholdsteknikerne hva som kommer til å skje før det skjer; planleggingen lettes og brannutrykninger unngås.

Brüel & Kjær Vibro har arbeidet med tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold i mange år, men det er egentlig først nå at andre begynner å interessere seg for alvor. Potensialet er stort, og sammen har Brüel & Kjær Vibro og Prevas et forsprang. Ved å kombinere kunnskapen om overvåking med nye analysemuligheter innen maskinlæring og kunstig intelligens kan de legge til enda mer avanserte algoritmer som forutser eventuelle skader.

– Prevas er vår partner for så vel maskinvare- og programvareutvikling som signalbehandling og mekanikkutvikling, med prosjektansvar for leveransene sine, sier Anders Reske-Nielsen, Head of Development ved Brüel & Kjær Vibro. Vi tilfører vår ekspertkunnskap og bruker dem til den kompetansen vi ikke har selv. De dekker store områder og kan ta inn den spesialkunnskapen som behøves.

Systemet er basert på Prevas Industrial Linux (PIL) og er tilpasset for drift 24/7. Det har en fleksibilitet som også muliggjør tilpasning mot en rekke andre systemer for overvåking og styring, fra SCADA til IoT-skyløsninger som OPC-UA og Azure IoT. Fleksibiliteten åpner i tillegg opp for en lang rekke forskjellige overvåkingsstrategier, fra tradisjonell spektrumanalyse til state-of-the-art-maskinlæring.

Samarbeidet mellom selskapene ble innledet i forbindelse med utviklingen av Brüel & Kjær Vibros første overvåkingssystem, og Prevas er fortsatt med nå når den tredje generasjonen lanseres. Mye av det som ble gjort før de tidligere generasjonene, er flyttet til digitale domener med kraftigere maskinvare, for dermed å oppnå mer effektiv analyse og diagnostikk.

– Vi arbeider fortsatt med de innebygde delene i systemene deres, der vi har utviklet all elektronikk, programvare og FPGA, forteller Peter. Vi snakker om alt som er plassert på maskinen, det som samler inn, behandler og sender informasjonen videre.

Brüel & Kjær Vibros kjerneområde er selve analysen av rotasjon og vibrasjon, tolkingen av hva de betyr uansett om det handler om en transmisjon eller et propellblad. Nettopp vindkraftverk er et voksende område, i likhet med markedet for fjernovervåking generelt. I dag er også forebyggende vedlikehold betydelig mer vanlig enn for bare noen år siden.

– Det er ikke bare på store, dyre vindkraftverk at dette er et praktisk tiltak, sier Peter. Kostnadene forbundet med utstyr og analyse har gått ned, så selv om du ikke har en ekstremt dyr maskin, så lønner forebyggende vedlikehold seg likevel.

Den overordnede visjonen fra prosjektstarten har vært den samme, men visse forutsetninger forandres selvsagt underveis. Det kan handle om alt fra teknisk utvikling og markedskrav til kundetilpasninger og nye tillegg.

– Ut fra en agil synsvinkel har Prevas vært veldig gode og raske til å skalere opp når vi har kommet med nye ideer, påpeker Anders. Iblant har de nesten vært for agile når vi har kommet med sprø ideer …

Anders ler og sier at det kanskje hadde vært bra om Prevas av og til hadde dempet dem. Prosjektet har imidlertid blitt gjennomført på den måten som Brüel & Kjær Vibro har ønsket, til tross for visse tillegg, innenfor rammene for tid og ressurser.

– Det er fantastisk med en partner som håndterer det meste selv om det krever ressurser, sier Anders. Uansett har de definitivt imøtekommet de høye ambisjonene våre.

Brüel & Kjær Vibros system kan som sagt brukes på alle maskiner som omfatter rotasjon; større motorer for faste installasjoner, maskiner for boring og transport innen gruvesektoren, prosessindustrien. Vindkraftverkene utgjør en stor del, men er absolutt ikke den eneste applikasjonen.

– Alle turbiner er forskjellige, alle rotasjoner er unike, og alle disse ulikhetene må håndteres med samme program- og maskinvare, sier Peter. Eneste måte å få til dette på er ved å dra nytte av tidligere erfaringer, samtidig som vi har lagt inn stor nok fleksibilitet til at sluttkunden kan gjøre spesialtilpasninger eller bygge inn ytterligere funksjonalitet.

Ifølge Peter er det først og fremst det sistnevnte som skiller denne generasjonen fra tidligere generasjoner, muligheten til tilpasning uten å måtte arbeide seg helt ned i det grunnleggende. Konstruksjonen må være bærekraftig på lang sikt, ikke bare rent kvalitetsmessig. Det handler om industrielle applikasjoner, og de kommer derfor til å være i bruk i 20 år – de eksisterende generasjonene regner Peter med at de fortsatt skal vedlikeholde i 10 år til – og dette innebærer 10–20 år med gjentatte oppdateringer.

I dag har Brüel & Kjær Vibro en plattform å bygge videre på, selv om utstyret i seg selv kanskje ikke kommer til å drive virksomheten deres i 10–20 år – med dagens teknologiske utvikling er en slik tankegang umulig. Det er mye som påvirker, fra sikkerhetsaspekter til kommunikasjonsteknologi, og selv om plattformen i seg selv er bra nok, kommer det til å være behov for oppdateringer, der et langsiktig samarbeid letter en kontinuerlig utvikling.

– Vi har hatt et sterkt samarbeid i 12–14 år, og jeg både tror og forventer at det fortsetter, avslutter Anders. Vi ser det mer som et partnerskap enn et samarbeid, og som et fundament for virksomhetene våre. Vi er tydelige på at vi er svært fornøyde og deler gjerne vår erfaring med Prevas!

Kontakt os
Henrik Møller, Prevas A/S, e-mail

tredje generasjon av fjernovervåking og diagnostikk for roterende maskine
tredje generasjon av fjernovervåking og diagnostikk for roterende maskine
 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

 • Sol Voltaics

  AVANSERT NANOTEKNOLOGI

 • ROMO Wind

  Nytt sensorsystem gir vindkraftverk optimal ytelse

Relaterte case