language arrow_drop_down
DK SE EN

ROMO Wind

Nytt sensorsystem gir vindkraftverk optimal ytelse

Prevas er utviklingspartner for ROMO Wind, som bruker en ny og banebrytende metode for å måle vinden som treffer et vindkraftverk. Den avanserte teknologien bygger på mange års forskning og utvikling og kan gi store besparelser for eierne av vindkraftverket. ROMO Winds mål er å sette en ny industristandard for vindmåling. De leverer produktene sine over hele verden med Tyskland som sitt største marked. Andre viktige markeder er Italia, Frankrike og Spania. I Danmark finnes det for øyeblikket cirka 35 installasjoner av iSpin og i Sverige cirka 50.

Sitat fra Mark Hvilsted, Head of Products & Technology, ROMO Wind:
«Denne plattformen kan brukes til flere ting enn det vi gjør nå. Vi har fått hjelp av Prevas til å utvikle en teknologiplattform som bidrar til å gjøre produktene våre intelligente.»

Bakgrunn/behov
iSpin er ROMO Winds sensorsystem. Det som gjør iSpin unikt, er at sensorene sitter helt foran på vindkraftverkets rotor, den delen som vinden treffer først. Det gir en mye mer presis måling av værforholdene enn det som er vanlig. Tradisjonelt er vindmålerne plassert helt bak på maskinhuset (turbinhuset), som gjør at målingen blir forstyrret av turbulensen som vingene genererer. Når vinden måles bak på rotoren, har den allerede blitt forstyrret av vingene – og det er allerede historiske data som måles. ROMO Wind har oppdaget at cirka halvparten av vindkraftverkene som de har kontrollmålt, ikke er korrekt plassert i forhold til vinden. Hvis et vindkraftverk står bare noen grader feil mot vinden, går eieren glipp av én prosent av årsproduksjonen.

ROMO Wind har mye teknisk kunnskap selv, men de kontaktet Prevas for å få hjelp til å utføre selve kravspesifikasjonen for oppdraget samt å utvikle en robust og skreddersydd plattform for iSpin som de selv kan bygge videre på. Selskapet hadde tidligere en plattform basert på standardmoduler, såkalt «hyllevare». Nå vil de selv eie all teknologien i produktet.

Løsning
ROMO Wind brukte Prevas-modellen, der den første etappen var en klargjøring av en kravspesifikasjon og å bestemme seg for hvilken arkitektur/programvaredesign som var best egnet for oppdraget. Neste etappe var å utarbeide en teknisk bærekraftig løsning, og den tredje etappen var å lage et forhåndsstudium som tydeliggjorde oppdragets krav og hensikt.

Prevas utviklet en program- og maskinvareplattform og gjennomførte målinger og tester for å sikre at de innfridde kravene fra ROMO Wind samt lovfestede krav. Til slutt bidro Prevas med arbeid i godkjenningsfasen frem til sertifisering og CE-merking. Prevas har dessuten spilt en sentral rolle under utviklingen av huset til produktet. Løsningen bygger på Prevas Industrial Linux (PIL) – en industriell plattform som gir kunden kostnadseffektivitet, siden Prevas gjenbruker teknologi og oppsamlet erfaring fra hele verden. Deretter skreddersys Linux-plattformen for den aktuelle kunden.

Sitat fra Mark Hvilsted, Head of Products & Technology, ROMO Wind:
«Samarbeidet med Prevas gikk smidig og effektivt og fungerer perfekt. I et prosjekt oppstår det alltid uforutsette problemer. Det har Prevas håndtert veldig bra. Med en utviklingspartner går man inn i en langvarig relasjon, og når hovedprosjektet er avsluttet, lever den relasjonen videre.»

Resultat
Med iSpins målemetode kan man sikre at vindturbinene ikke taper produktivitet, og eierne av vindkraftverket får bedre innsikt i vindforholdene når alle viktige vindparametre måles samtidig. ROMO Wind har fått et bedre utgangspunkt med tanke på kvalitet og pris og kan i dag bygge videre med egne applikasjoner på plattformen. iSpin er dessuten enklere å installere, siden systemet med tre sensorer nå får plass i ett og samme hus. Med hjelp fra Prevas har ROMO Wind kommet nærmere målet, nemlig å gjøre iSpin til industristandarden for vindmålingsteknologi. Selskapet hadde i august 2017 mer enn 350 systemer i drift, noe som tilsvarer over 1000 sensorer. Ved hjelp av et utviklingsbyrå kom ROMO Wind seg raskere forbi mange fallgruver og kan nå snart lansere en enda mer robust fjerde generasjon av iSpin.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Søren W. Mathiasen, e-mail

sensorsystem vindkraftverk ROMO Wind case
 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

 • Sol Voltaics

  AVANSERT NANOTEKNOLOGI

 • ROMO Wind

  Nytt sensorsystem gir vindkraftverk optimal ytelse

Relaterte case