language arrow_drop_down
DK SE EN

Sol Voltaics

AVANSERT NANOTEKNOLOGI

Sol Voltaics ble etablert i 2008 som en avlegger av Lunds universitets verdensledende nanoteknologiforskning, og driver virksomhet på det sterkt ekspanderende markedet for solenergi. Det handler om ny og innovativ teknologi som gjør det mulig for eksisterende solpanelprodusenter å gjøre solcellene sine mer effektive. Prevas har eksistert siden universitetstiden og er i dag en strategisk partner for Sol Voltaics.

Enn så lenge er selskapet på teknologiutviklingsstadiet og arbeider ved hjelp av forskningsbidrag og risikokapital med å utvikle utstyret for produksjon av nanotråder. Fram til 2014 var hele utviklingsvirksomheten lagt til universitetet, og i dag drives utviklingen fremover i egne og velutstyrte lokaler, et ”Green Cleantech Company” med robust og sikker programvare.

– I 2014 hadde vi et tøft tidspress for å få utstyret i gang i de nye lokalene våre, noe som førte til at vi leide inn Prevas tidlig i arbeidet, forteller Dr. Luke Hankin, Senior Engineering Manager ved Sol Voltaics. Vi gikk inn i prosjektet med mye å gjøre, men med begrensede ressurser, så den fleksibiliteten de kunne tilby var til stor hjelp. Vi kunne få den støtten vi trengte akkurat når vi trengte den.

AVANSERT NANOTEKNOLOGI

Prosessen for produksjon av nanotråder starter med en metallsmelte der partikler skapes gjennom evaporering, og deretter følger en rekke trinn der disse rundes av og sorteres etter størrelse. Når de til slutt når reaktoren, påbegynnes veksten av nanotråder under høy temperatur, sammen med stoffer som TMGa og AsH3. Trådene som vokser frem består av galliumarsenid (GaAs), der hver tråd er en solcelle som produserer elektrisk strøm når den utsettes for lys.

Nanotrådene blir deretter samplet, før de lagres og sendes videre for fortsatt bearbeiding. Styresystemet for ovenstående prosess er bygd på National Instruments LabVIEW, og Prevas arbeider fortløpende med oppdateringer samt optimeringer av nåværende system – alt dreier seg om teknologiutvikling i forkant. Ifølge Luke var valget av LabVIEW absolutt kritisk, fordi det også gir Sol Voltaics mulighet til selv å tilpasse og forandre.

– Fremstilling av disse trådene er en avansert prosess som innbefatter både reaktive gasser, høye temperaturer og forløp med høy presisjon, forteller Björn Pentén, Sales Manager ved Prevas. Et automatisert styresystem er nødvendig for å kontrollere prosessen, et tidskritisk styresystem som vi har utviklet, og der vi har kunnet benytte vår erfaring innen industri og automasjon.

Björn understreker betydningen av å behovstilpasse løsningen som utvikles, ikke ut fra teknologiens muligheter, men ut fra Sol Voltaics behov for riktig løsning, en sluttkundetilpasset teknisk løsning. Prevas' samlede erfaring fra storindustri med både maskin- og programvare var også en avgjørende parameter for at Sol Voltaics valgte dem som samarbeidspartner. I neste prosess får nanotrådene via en kjemisk metode riktig orientering for senere å kunne påføres i en tynn film. Filmen behandles deretter i en rekke trinn, der det blant annet påføres elektriske kontakter som gjør det mulig å hente ut den genererte strømmen.

– Denne tynnfilmcellen er utviklet for å være mer følsom og mottakelig for solens blå lysspektrum, men gjennomskinnelig for den røde delen av spekteret, forklarer Luke. Filmen kan deretter brukes i et solpanel med kiselsolceller, der filmen da plasseres oppå disse.

SPENNENDE FRAMTIDSPLANER

Sol Voltaics planlegger å ha et første produkt på markedet i 2020. Dette produktet – SolFilm – kan enten produseres som en modul som bare inneholder GaAs-nanotråder som aktivt materiale, eller plasseres oppå for eksempel silisiumsolceller.

– Som for alle startups så er ”speed-to-market” kritisk, sier Luke. Prevas er en leverandør som tilbyr det avanserte styresystemet vi trenger, på en rask, kostnadseffektiv og responsiv måte. Alt dette i kombinasjon med deres sterke fokus på konfidensialitet var avgjørende da vi valgte dem som partner.

– Det kommer til å være stor etterspørsel etter solpaneler som ikke bare er høyeffektive, men som også er estetisk tiltalende, sier Dr. Arno Stassen, Director of Product Marketing ved Sol Voltaics. Taket blir ikke bare en utmerket kilde til elektrisitet, det skal også se pent ut.

Kontakt os
Roland Ferngård, Regional Manager Prevas AB, e-mail

light-measuring-wearable-case-lys-technologies
 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

 • Sol Voltaics

  AVANSERT NANOTEKNOLOGI

 • ROMO Wind

  Nytt sensorsystem gir vindkraftverk optimal ytelse

Relaterte case