language arrow_drop_down
DK SE EN

Cermaq AS

Det anserte og likevel enkle systemet bak laksemiddagen din

Cermaq Group AS driver lakseoppdrett i Norge, Canada og Chile og har totalt 4100 ansatte, hvorav 530 personer jobber i Norge, der hovedkontoret ligger. Selskapet er ledende innen bærekraftig oppdrett av laks. Bare i Norge produserte de i 2014 hele 50 000 tonn fisk, og globalt ble det produsert tilsvarende 450 millioner laksemiddager.

Oppdrag: Implementert service- og vedlikeholdssystemet Infor EAM (Enterprise Asset Management) for å forenkle arbeidsdagen.

INTERNASJONALT HAR ETTERSPØRSELEN
etter laks økt med i snitt seks prosent per år siden 2005, og det finnes et stadig voksende marked for Cermaq. Wibeke Aasjord Juul, IT Manager i Cermaq Norway AS, forteller om selskapets satsing i Norge på systemet Infor EAM (Enterprise Asset Management), som også omfatter en nettportal.

BRUKERVENNLIG SYSTEMDESIGN
Det var en sterk etterspørsel internt etter et system som kunne håndtere tekniske operasjoner, utstyr og vedlikehold. Dette var først og fremst for å kunne møte de stadig strengere reguleringene som myndighetene har på havbruk, og for å komme bort fra manuell håndtering. Vi må møte kravene fra regelmessige inspeksjoner når det gjelder dokumentasjon og sporbarhet, og det er avgjørende å ha kontroll på personsikkerhet og fiskens helse og miljø. Derfor trengte vi et system som kunne håndtere alle operasjoner; på anlegg både i sjø og ferskvann samt prosesseringsanleggene.

Vårt krav til Infor EAM var at det skulle være brukervennlig, fungere i ett og samme grensesnitt for arbeidsordre, planlegging og innkjøp og at det skulle redusere kapitalbindingen i lager, gi god dokumentasjon og enkel rapportering. Høye krav? Ja, men med riktig systemdesign fungerer det utmerket!

FORENKLER ARBEIDSDAGEN VÅR
Oppdrettsvirksomheten var den første avdelingen som begynte å bruke vedlikeholdsløsningen. Våre cirka 40 oppdrettsanlegg ligger spredt langs kysten og langt ute i Norskehavet. Da kan man ikke regne med at det er Internett der, og det er nødvendig å jobbe på enheter som fungerer både online og offline. Enhetene skal også tåle fuktighet og tåke.

Prevas hjalp oss med standardløsningen og en nettportal der vi bruker «Infor EAM Mobile» sammen med spesialiserte applikasjoner. Prevas har også hjulpet til med konfigureringen. Det viktigste for oss er at nettportalen er enkel å bruke. Den har grunnfunksjoner som søkefunksjon for utstyr og signering av rutineoperasjoner og preventivt vedlikehold. Våre medarbeidere og brukere har nå et enhetlig og tilpasset grensesnitt for sine daglige arbeidsoppgaver. I portalen håndteres vedlikeholdsrapportering, arbeidsforespørsler, dokumentasjon og teknisk historikk. Maskinoperatører kan også registrere daglige loggbøker. Neste avdeling i organisasjonen som tok systemet i bruk, var foredlingsbearbeidingen, som bruker de samme arbeidsprosessene.

At vi valgte Infor EAM og Prevas som leverandør, var på grunn av deres lange erfaring innen lignende virksomhet. Prevas er den fremste eksperten innen Infor EAM i Skandinavia og har mye erfaring som vi kunne dra nytte av.

En viktig nøkkel til suksess er å være prosjekteier selv. Mitt råd til andre som vurderer Infor EAM, er å fokusere på å måle og følge opp helt fra begynnelsen av. Vi er fornøyde, men det er alltid plass til litt finpussing, for eksempel å redusere antallet klikk i nettportalen, åpne for multitasking og gi mer visuell veiledning. Enn så lenge finnes systemet i Norge, men vi ser store muligheter for å bruke samme type produkter og løsninger i produksjonen i Canada og Chile.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Einar Alexander Andersen, e-mail

Maxim Integrated, referans
Maxim Integrated, referans
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Relaterte case