language arrow_drop_down
DK SE EN

Löfbergs

Skybaserte vedlikeholdssystem

Löfbergs vedlikeholdsreise mot økt driftssikkerhet

Löfbergs kaffebrenneri i Karlstad har innledet et omfattende strategiarbeid for å effektivisere vedlikeholdet sitt. Målet med satsingen er å forbedre driftssikkerheten og øke tilgjengeligheten på maskinene i produksjonen. Prevas leverer IT støtte for dette gjennom det skybaserte vedlikeholdssystemet Infor EAM.

Et mer strukturert og forebyggende vedlikehold er en viktig del av Löfbergs arbeid for å skape vekst. Selskapet så et tydelig potensial – med høyere driftssikkerhet er det mulig å øke produksjonen i de eksisterende anleggene og ved hjelp av det eksisterende personalet. Michael Jansson, forbedringsleder i Löfbergs, har vært ansvarlig for å utarbeide selskapets nye vedlikeholdsstrategi.

– Nå jobber vi for å utføre hver arbeidsordre med riktig ressurs og til riktig tid, sier Michael Jansson. Vi skal effektivisere gjennom å arbeide smartere – ikke gjennom å løpe fortere.

Vedlikeholdsstrategien innebærer blant annet felles køer for alt vedlikeholdsarbeid og personlig tildeling av arbeidsordre til selskapets teknikere. Tidligere kunne teknikerne velge arbeidsordre etter personlige preferanser, nå er det i stedet behovene i produksjonen som styrer. Strategien ble ferdigstilt i 2016, men for å realisere den nye arbeidsmetoden var det behov for en ny IT-løsning.

– Vi sendte ut en kravliste til flere integratører av vedlikeholdssystemer, forteller Michael Jansson. Prevas viste stor forståelse for behovene våre og kunne presentere en løsning som var midt i blinken for vårt anlegg og våre ambisjoner. Dessuten hadde Prevas et klart bilde av hvordan implementeringen skulle foregå, noe som føltes veldig trygt.

Infor EAM fra Prevas

Prevas er nordisk forhandler av Infor EAM, verdens største skybaserte vedlikeholdssystem utviklet av Infor Global Solutions. Magnus Windhede, sjef for Center of Excellence EAM på Prevas, har vært ansvarlig for implementeringen hos Löfbergs. 

– Vårt konsept tar utgangspunkt i at alle medarbeidere skal få den informasjonen de trenger for å ta kloke beslutninger, forklarer Magnus Windhede. Informasjonen skal være tilgjengelig til riktig tid og på riktig sted. Mobiliteten er viktig, du skal kunne hente og oppgi informasjon der du er, noe som Infor EAM tillater på en veldig god måte. 

For Löfbergs virksomhet innebærer det at teknikerne på sikt kommer til å kunne hente arbeidsordre på mobiltelefon eller nettbrett. Maskinoperatørene får muligheten til å feilmelde på stedet og komplettere rapporten sin med bilder og video.

– Noe av det beste med Infor EAM er nettopp det at det er fleksibelt og skalerbart, sier Magnus Windhede. Det er enkelt å komme i gang og jobbe med de spørsmålene som er akutte, og så kan kunden vår legge til flere funksjoner etter hvert. Det er et perfekt system å vokse med.

Struktur og planlegging frigjør tid

Löfbergs strukturerte arbeidsmetode og nye vedlikeholdssystem har allerede frigjort cirka 35 prosent av teknikernes arbeidstid, tid som nå kan brukes til planlegging og ytterligere effektivisering av vedlikeholdsarbeidet. 

– Det kan for eksempel handle om å være forberedt når det dukker opp et uforutsett vedlikeholdsvindu, forklarer Michael Jansson. Hvis for eksempel en pallelaster fusker, så kan vi benytte anledningen til å utføre vedlikehold på pakkemaskinen, siden den likevel kommer til å stå ubrukt. Tidligere fantes ikke den beredskapen, det manglet ofte instruksjoner eller reservedeler, og jobben ble ikke gjort. 

En del av teknikernes arbeidstid settes nå av til å forberede kommende vedlikeholdsarbeid. Det innebærer at Löfbergs kan raffinere vedlikeholdsaktivitetene gjennom å kvalitetssikre og effektivisere utførelsen. 

– Med hjelp fra Prevas har vi klart å finne nok tid til at teknikerne våre kan delta i utviklingen av vedlikeholdsarbeidet. Vi jobber mer langsiktig og bidrar til at tilgjengeligheten på maskinene øker. Dette dreier seg om utvikling – det var ikke noe galt med det vi gjorde før, men nå har vi løftet vedlikeholdsarbeidet til et nytt nivå, avslutter Michael Jansson. 

Faktarute Infor EAM

 • En installasjon av Infor EAM tar cirka 4-6 uker avhengig av hvilke ressurser kunden selv kan sette av til arbeidet.
 • Hittil har Prevas gjennomført mer enn 80 installasjoner for industrikunder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
 • Tidligere installasjoner viser blant annet besparelser på opptil 50 prosent for arbeidskostnader forbundet med vedlikehold, samtidig som maskinenes tilgjengelighet øker med opptil 10 prosent.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Helena Lundin, e-mail

skybaserte vedlikeholdssystem
skybaserte vedlikeholdssystem
skybaserte vedlikeholdssystem
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Relaterte case