language arrow_drop_down
DK SE EN

GKN Driveline

Fremtidsorientert robotsatsing hos GKN

GKN Driveline i Köping har gjennomført en av de første installasjonene av en kollaborativ robot i serieproduksjon. Den nye medarbeideren er en ABB-robot av den toarmede modellen YuMi, og Prevas har hjulpet til med installasjonen.

I 1927 startet produksjonen av girkasser i Köpings Mekaniska Verkstad, da på oppdrag fra Volvo. Siden 2011 har virksomheten vært drevet av GKN Driveline Köping AB, som inngår i det globale GKN-konsernet med 55 000 medarbeidere og virksomhet i over 30 land. Produksjonen i Köping sysselsetter i dag ca. 1 000 personer og er rettet mot produkter som inngår i drivlinjen på firehjulsdrevne biler.

Satsingen på en kollaborativ robot – en ”cobot” – ble igangsatt av GKNs globale ledelse. Roboter som kan arbeide sammen med mennesker, utgjør en viktig brikke i konsernets pågående digitalisering med sikte på visjonene innen industri 4.0. 

– Vi har en høy automasjonsgrad i produksjonen vår, sier Ted Harju, Teamleader ved GKN Driveline. Den delen kan vi, og nå tar vi neste skritt i utviklingen. Vi tror at coboter kommer til å spille en stadig større rolle i fremtidens industri.

Første skritt for GKN var å ta en gjennomgang av produksjonen for å finne egnede arbeidsoppgaver for en cobot. Et par interessante områder ble identifisert i en monteringslinje for PTU (”Power Transfer Unit”, den fremre delen av drivlinjen i en firehjulsdrevet bil). Innkjøpet av en kollaborativ robot ble påbegynt i 2016, og fem forskjellige robotløsninger ble sammenlignet før valget falt på ABB-roboten YuMi med Prevas som integrator.

– For oss var det avgjørende at YuMi har to armer, fordi vi ønsket å bruke roboten i arbeidsmomenter som normalt utføres av et menneske, sier Ted Harju. En annen fordel med YuMi, og også med andre coboter, er at de kan flyttes rundt for å oppfylle behovet i produksjonen, de er ikke fast installert.

Arbeider som en menneskelig operatør

Ved sin nåværende arbeidsstasjon monterer YuMi to forskjellige tetninger – en stålgummitetning og en v-ringstetning. Robotens visjonssystem brukes til å lokalisere og plukke tetninger fra fire materialstativer. Deretter monterer den tetningene ved hjelp av de to armene sine – et arbeid som stiller høye krav til gripeverktøyets utforming og følsomhet. Når monteringen er ferdig, trykker roboten på en knapp og venter på neste PTU.

– I den grad det har vært mulig har vi forsøkt å unngå å koble roboten til det overordnede automasjonssystemet, sier Ted Harju. I stedet kommuniserer den ved hjelp av en knapp, akkurat som en menneskelig operatør tidligere gjorde ved denne arbeidsstasjonen.

Den begrensede styrken til YuMi – den kan løfte høyst 0,5 kg – er også den egenskapen som gjør at den kan arbeide side om side med mennesker, uten krav til bur og annet beskyttelsesutstyr. Den krever derfor ikke like mye plass som en vanlig industrirobot, og materialpåfylling kan skje samtidig som den arbeider. Hvis roboten kolliderer med noe under arbeidet, stanser den.

Frigjør tid for fortsatt utvikling

Arbeidet som roboten utfører nå, frigjør tid for en person per skift. Det betyr at de menneskelige ressursene kan brukes på en bedre måte – for eksempel til forebyggende vedlikehold, 5S-arbeid og kontinuerlige forbedringer.

– Det arbeidet som coboten har overtatt, var ikke særskilt stimulerende for medarbeiderne våre, sier Thomas Pettersson, teknisk prosjektleder ved GKN Driveline. Selve monteringen gikk relativt raskt, men deretter oppstod det ventetid for operatøren før tiden var inne for samme moment igjen.

Ved GKN hersket det til å begynne med en viss skepsis angående hvordan roboten ville fungere i produksjonen. Nå utgjør den en viktig ressurs som arbeider ufortrødent ved arbeidsstasjonen sin. Ifølge Thomas Pettersson er dette noe som verdsettes blant medarbeiderne, og som også inspirerer til nye initiativ.

– Vi ser hvordan kollaborative roboter kan brukes i flere deler av produksjonen vår, og et neste skritt kan være å ta sikte på ergonomien. Vi får for eksempel inn store mengder materialer på pall og i kartonger, og her kan roboter hjelpe oss med tunge løft. Vi ser hele tiden på hvordan vi kan benytte ny teknologi, og coboten er et viktig skritt i utviklingen vår.

Stor interesse for kollaborative løsninger

Prevas har levert flere robotløsninger til GKN gjennom et mangeårig samarbeid, og de fikk tilliten også i installasjonen av YuMi.

– Det er svært positivt å være med tidlig i løpet med kollaborative roboter, sier Lars-Erik Forsberg, salgssjef for Prevas robotløsninger. Interessen for disse løsningene er stor blant kundene våre, og mange av de større brukerselskapene er i gang med å vurdere teknologien.

For systemleverandører som Prevas, innebærer imidlertid ikke de kollaborative robotene bare nye muligheter, men også en sentral utfordring. Selve roboten er betydelig enklere å sette i drift, og en del av den ekspertisen som integratorene tilbyr, blir overflødig.

– Tyngdepunktet i leveransen flyttes nærmere robotprodusentene, sier Lars-Erik Forsberg. Her har vi en del tankearbeid å gjøre, og derfor er samarbeidet med GKN ekstra verdifullt. Industrien forandres hele tiden, og for oss i Prevas gjelder det å innta en aktiv rolle i utviklingen, ikke bare følge med fra tilskuerplass.

GKNs cobot har nå vært i drift i drøye ett år, og etter en del innledende problemløsning og innjustering løser den nå oppgaven sin på en utmerket måte.

– Vi har gjennomført en av de første installasjonene av en kollaborativ robot i serieproduksjon, sier Ted Harju. Gjennom hele prosjektet har vi opplevd et stort engasjement fra Prevas’ og ABBs side. Vi er tre aktører som har samarbeidet mot et felles mål, og det har gitt et fint sluttresultat.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Peter Karlsson, e-mail

kollaborativ robot
kollaborativ robot
kollaborativ robot
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

Relaterte case