language arrow_drop_down
DK SE EN

Carlsberg

Ramlösa tar høyde for økt produksjon

Ramlösa er et av Sveriges sterkeste varemerker, og med en stadig voksende etterspørsel måtte kapasiteten i prosessanlegget økes. Prevas ble hyret inn for å gjennomføre utbyggingen.

– Etterspørselen er sesongavhengig. Vi selger betydelig mer mineralvann om sommeren enn om vinteren, forteller Curt Leidig, teknisk prosjektleder ved Ramlösa, som er en del av Carlsberg. Samtidig må vi forholde oss til lokale reguleringer som styrer hvor mye vann som kan hentes opp fra kilden ved et bestemt tidspunkt. Derfor tok vi en strategisk beslutning om å skaffe flere buffertanker til prosessanlegget vårt, ganske enkelt for å kunne lagre mer vann.

Virksomheten i Ramlösa rett utenfor Helsingborg startet i 1707. I de første to hundre årene kom kundene til kilden og drakk vannet på stedet – helsebrønner var populære på den tiden. Ved begynnelsen av 1900-tallet begynte Ramlösa å selge naturlig mineralvann på flaske, og etterspørselen etter emballert vann har hatt en jevn økning siden den gang.

Varemerket Ramlösa har tilhørt Carlsberg siden 2001, da Carlsberg Sverige ble etablert ved en sammenslåing av bryggeriene Pripps og Falcon. Inntil da tilhørte Ramlösa Pripps-konsernet.

Helhetsansvar for gjennomføringen

Prosjektet handlet altså om å bygge ut lagringskapasiteten, men også om å skape en velfungerende og helautomatisert helhet der samtlige installerte tanker kan brukes og rengjøres på en fleksibel måte. Ramlösa Carlsberg samarbeidet tidligere med selskapet FR Teknik om drift og vedlikehold av prosessanlegget sitt. I begynnelsen av 2016 ble FR Teknik kjøpt opp av Prevas, som også overtok selskapets personale.

Den overordnede planleggingen av utbyggingen ble gjennomført sammen med Prevas, som deretter tok seg av valget av teknisk utstyr og andre praktiske beslutninger i den videre gjennomføringen.

– Det falt seg derfor naturlig at Prevas fikk totalansvaret for gjennomføringen, sier Curt Leidig. Prosjektet var komplekst på den måten at vi ønsket å integrere nytt utstyr i det eksisterende automasjonssystemet, uten forstyrrelser for produksjonen. Det var en stor fordel å kunne arbeide med personer som har god kunnskap om anlegget vårt, og som vi har hatt et godt samarbeid med fra før av.

Den overordnede planleggingen av utbyggingen ble gjennomført sammen med Prevas, som deretter tok seg av valget av teknisk utstyr og andre praktiske beslutninger i den videre gjennomføringen.

– Arbeidsprosessen var helt transparent, med flere felles gjennomganger både før start og under gjennomføringen, sier Curt Leidig. Et aspekt som var viktig for oss i planleggingen, var at vi ikke ønsket å endre prinsippene for hvordan vi håndterer vannet. Vi har gjort ting på omtrent samme måte i 100 år, og det har fungert svært bra.

Raskere og billigere med brukt utstyr

Beslutningen om en utbygging ble tatt på høsten 2016, og det var ønskelig at anlegget skulle være i full drift allerede seks måneder senere – i passe tid til høysesongen for mineralvann. I oppstarten av prosjektet undersøkte man derfor muligheten for å benytte brukt prosessutstyr, noe som kunne spare tid. Det ble en skikkelig fulltreffer – seks buffertanker som oppfylte de definerte kravene, ble lokalisert og kjøpt inn.

– Rustfritt stål er ikke noe som blir utslitt i vår prosess, en brukt tank fungerer like bra som en ny, sier Curt Leidig. Prevas fant tankene og denne løsningen gjorde at vi hadde raskere fremdrift, samtidig som vi fikk kostnadene kraftig ned.

Tidspresset i utbyggingen av prosessanlegget innebar også andre utfordringer som ble håndtert underveis. Prosjektet omfattet blant annet oppføring av en mindre bygning for pumper og annet teknisk utstyr.

– Etter tidsplanen skulle byggingen skje i løpet av vinteren, noe som innebar risiko, forteller Henric Persson, Business Unit Manager ved Prevas og ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Vi hadde en plan B med telt og varmevifter, men heldigvis ble det en skånsk vinter, og alt gikk som planlagt.

Minimale driftsforstyrrelser

Prevas bidro med kompetanse på mange forskjellige områder i prosjektet – prosjektledelse, prosessdesign, innkjøp, elkonstruksjon og automasjon, med mer. Dette var et totaloppdrag, der det ikke bare var viktig å bli ferdig i tide, men også å unngå å forstyrre den ordinære driften.

– Mye av arbeidet vårt kunne forberedes ved siden av den pågående produksjonen. Slik arbeider vi i alle prosjekter, visse driftsforstyrrelser er uunngåelige, men det gjelder å minimere dem. Takket være god planlegging og en åpen dialog med Carlsberg lyktes vi svært godt i dette tilfellet, sier Henric Persson.

Prosessanlegget i Ramlösa er nå i full drift, med fordoblet bufringskapasitet og dermed økt fleksibilitet og store markedsmessige fordeler. Curt Leidig er fornøyd med helheten når han oppsummerer prosjektet.

– Det rådet en viss bekymring med tanke på tidsrammer og kompleksitet, og det var også detaljer i planleggingen som ikke stemte helt til å begynne med. Der opplevde vi stor fleksibilitet fra Prevas sin side, de håndterte prosjektet på en svært strukturert og dyktig måte og handlet raskt for å finne nye løsninger når det oppstod problemer.


Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Roland Ferngård, Regional Manager Prevas AB, e-mail

For økt produksjon, Carlsberg
For økt produksjon, Carlsberg
 • Uddeholm

  Automasjon for bærekraft og kvalitet

 • ABB Robotics AB

  Robot bygger roboter i ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utvikling

 • GKN Driveline

  Fremtidsorientert robotsatsing hos GKN

Relaterte case