language arrow_drop_down
DK SE EN

ASM Foods

Smakfull utvikling

For å imøtekomme ønsker fra en viktig kunde gjennomførte ASM Foods en ombygging av prosessanlegget sitt. Prevas hadde ansvar for alle deler av prosjektet og leverte en ”nøkkelferdig” installasjon – designet etter kundens ønsker, testet og satt i drift.

ASM Foods produserer ingredienser til næringsmiddelindustrien, hovedsakelig syltetøy- og sjokoladefyll til is, bakverk og konfekt. Selskapet har ca. 150 ansatte i to fabrikker i Mjölby – en fabrikk for vannbaserte og en for fettbaserte produkter. Virksomheten ble startet på 1930-tallet og har siden 2013 vært eid av Barry Callebaut, verdens største sjokoladeprodusent.

Kundene finnes over hele verden, og de stiller høye krav til selskapets produkter – de skal ha samme farge, konsistens og smak over tid. Leveransesikkerheten prioriteres også høyt, i likhet med fleksibilitet og korte ledetider.

– Vi er helt kundeordrestyrte, sier Bengt Nehrman, produksjonsutvikler ved ASM Foods. Kunden har ti dagers leveringstid, og vi vet sjelden hvordan produksjonen kommer til å se ut om to uker. Det er også slik vi har funnet vår nisje, som en rask og fleksibel leverandør.

TILPASNING FOR Å HÅNDTERE NYTT PRODUKT

ASM Foods driver virksomhet i en bransje der etterspørselen kan skifte raskt, men det er uvanlig at det oppstår en situasjon der en enkelt kunde kan medføre større investeringer i prosessanlegget. I det aktuelle tilfellet forelå det imidlertid strategiske hensyn og et tydelig eierdirektiv å forholde seg til. Prosjektet ble startet i 2016, og Prevas var ansvarlig for hele leveransen, det vil si også for det nye prosessutstyret.

– ASM Foods kontaktet oss fordi de ønsket å legge til ytterligere en produksjonslinje med fyll, forteller Henric Persson, Business Unit Manager ved Prevas. De ønsket også å bygge om visse deler av prosessen sin for å kunne utnytte kapasiteten på en mer fleksibel måte.

Selve ombyggingen bestod i en ny buffertank med høyere kapasitet, samt en ny spannfyller som håndterer den nye kundens krav til pakking i spann på fem henholdsvis tjuefem kilo. Det eksisterende prosessutstyret suppleres med nye, automatiserte ventilmatriser som øker fleksibiliteten i anlegget.

PREVAS PROSJEKTOMFANG

Når Prevas tar helhetsansvaret i et prosjekt, så innebærer det at de koordinerer alle moment og tar ansvar for alle eksterne leverandører, mens kunden kan fokusere på sin ordinære virksomhet. Prevas' leveranse består av en ”nøkkelferdig” installasjon – designet etter kundens ønsker, testet og satt i drift.

– Vi arbeider effektivt for å minimere forstyrrelser i kundens produksjon, og vi tar fullt ansvar for alle moment i prosjektet, sier Henric Persson. Fordi vi har mulighet til å levere en helhetsløsning, kommer vi tidligere inn i prosjektet, noe som gir oss bedre forståelse for kundens virksomhet og behov.

TAR UTGANGSPUNKT I OPERATØRENE

Ombyggingen er fullført, og ASM Foods håndterer nå den nye kundens krav til særskilt emballasje. Prosessen er helautomatisk og overvåkes og styres i sanntid av selskapets operatører.

– En grunnleggende forutsetning er at alle deler av prosessen vår er begripelige og brukervennlige for operatørene våre, sier Bengt Nehrman. Jeg opplever at de er fornøyde, samtidig som de fortsetter å bidra med forbedringsforslag og medvirker i vår kontinuerlige optimering av prosessen.

Fra Prevas' side har forskjellige kompetanseområder vært involvert i prosjektet: prosjektledelse, prosessingeniører, prosessdesignere, innkjøpsansvarlige, elkonstruktører og automasjonsingeniører. Samarbeidet fortsetter videre fremover, fordi ASM Foods har valgt å inngå supportavtale med Prevas for å sikre driften i fabrikkene sine.

– Prevas har vært kompetente og trygge i oppgaven sin. De har også kunnet bidra med erfaring og forbedringsforslag basert på at de har gjennomført flere tilsvarende produkter tidligere. Vi er svært fornøyde med innsatsen deres, både når det gjelder arbeidet med programvaren og designen av prosessen vår. 

Kontakt os
Roland Ferngård, Regional Manager Prevas AB, e-mail

light-measuring-wearable-case-lys-technologies
light-measuring-wearable-case-lys-technologies
light-measuring-wearable-case-lys-technologies
 • Hounö

  PREVAS SIMPLE CONNECT skaper verdi for ovnsprodusenten Hounö

 • ASM Foods

  Smakfull utvikling

 • Carlsberg

  Ramlösa tar høyde for økt produksjon

 • Löfbergs

  Skybaserte vedlikeholdssystem

Relaterte case