language arrow_drop_down
DK SE EN

Hounö

PREVAS SIMPLE CONNECT skaper verdi for ovnsprodusenten Hounö

Et tett samarbeid mellom den visjonære ovnsprodusenten Hounö, Design People og Prevas har ført frem til en totalløsning hvor sluttkunden ikke bare har ovnene sine i nettskyen, med alle fordelene det medfører, men også kan få flere produkter inn i samme løsning. Dette er en løsning hvor enheter kan kommunisere med hverandre, hvor man kan få et samlet bilde over forbruket for hele kjøkkenet, og hvor forebyggende service ikke bare omfatter ett produkt, men sørger for at hele kjøkkenet fungerer.

Prevas og Hounö har lenge hatt et tett samarbeid innen utvikling av maskinvare, innebygd programvare, Linux/Android, nettløsninger og produksjonstest, dvs. i stort sett alle disipliner innen utvikling av elektronikk og programvare. Visjonen for det nye prosjektet oppsto fra et ønske om å koble sammen produkter, samle inn data og tilby tjenester og produkter direkte til kunden. Det inkluderer bl.a. forebyggende vedlikehold, oppdateringer av programvare, feilrapporter og statistiske data.

EN KOMMUNIKASJONSDRØM BLIR TIL VIRKELIGHET

Prevas har tidligere arbeidet med en ny kommunikasjonsinfrastruktur, Prevas Simple Connect, som bygger på en kombinasjon av eksisterende løsninger innen MQTT-protokollen og en forretningslogikk som er utviklet av Prevas.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) er i dag standard for IoT-kommunikasjon og tilbyr en lettvektsprotokoll for ressursbegrensede systemer basert på en publiserings-/abonnementsmodell. Protokollen løser problemer med overvåking av nettverksadresser og ulike domener, ved at klienten oppretter forbindelsen og holder den åpen. Produktet finnes altså i kundens eget nettverk, bak rutere og brannvegger, og det er fortsatt mulig å nå det hvis en standardport (f.eks. 80) er åpen gjennom nettverket, uten at det er nødvendig å installere kundens nettverksinfrastruktur eller VPN-forbindelser.

Det Prevas har bidratt med er å ta ytterligere et skritt fremover og definere klienter som enheter og brukere. Denne typen inndeling er nødvendig, fordi enheter skal identifiseres med for eksempel serienummer i nettverket, mens brukere som regel gjenkjennes med en e-postadresse. Prevas Simple Connect implementerer metoder som gjør at man enkelt kan koble sammen flere produkter, og gjør det mulig å flytte den delen fra installasjon og produksjon til installasjonen hos sluttkunden uten at brukerne involveres. Og sist men ikke minst gjør løsningen det mulig å skape et hierarki av grupper med brukere og enheter, der en gruppe kan få tilgang til en rekke enheter som er skjulte for andre grupper. Ved hjelp av nedarving er det også mulig for foreldregrupper å få tilgang til barnegruppenes enheter.

Prevas Simple Connect er mye mer enn bare implementering av MQTT. Det er en samlet løsning med et ekstra lag av logikk for håndtering av brukere, enheter, rettigheter, sammenkobling og sikkerhet.

HEMMELIGHETEN BAK SUKSESSEN

Hounö innledet et samarbeid med Design People, som er eksperter innen innovasjon og design. De tok for seg kundens behov i dag og i fremtiden, ved å involvere kunder og interessenter i prosessen. Målet var å identifisere verdiskapende kundeopplevelser. Gjennom arbeidet har Design People og Hounö identifisert en rekke tjenester og bruksmønstre som til sammen definerer Hounös skybaserte løsning Let’s Cook.

Prevas har deltatt i hele prosessen og fungert som teknisk sparringpartner når det gjelder mulige tekniske løsninger, og Prevas har dessuten implementert løsningen og brukt Prevas Simple Connect som infrastruktur, og Angular JS til frontend-utvikling. Skyløsningen Let’s Cook er nå lansert.

Det viktigste i dette prosjektet er en kunde med visjoner, en designpartner som kan lede den innovative prosessen overfor kundens interessenter, og en utviklingspartner som besitter all nødvendig teknisk kompetanse, fra enheter til skyen, for å realisere løsningen. Det er ikke nok å være nettutvikler, ekspert på innebygd programvare eller maskinvareutvikler, man skal dekke hver eneste liten detalj for å kunne levere en totalløsning. Samarbeid er nøkkelen til fremgang!

FREMTIDSPLANER OG NYE PROSJEKTER

Hounös morselskap, Middleby, planlegger nå for en utvidelse til sine søsterselskaper, med en løsning som de kaller Middleby Connect. En løsning hvor sluttkunden ikke bare har ovnene sine i nettskyen, med alle fordelene det medfører, men også kan få inn mange andre Middleby-produkter i samme løsning. Dette er en løsning hvor enheter kan kommunisere med hverandre, hvor man kan hente en samlet oversikt over forbruket for hele kjøkkenet, og hvor forebyggende service ikke bare omfatter ett produkt, men er en løsning som sørger for at hele kjøkkenet er funksjonsdyktig.

For Prevas er det virkelig spennende å være deres partner og utvikle en totalløsning for oppkoblede produkter. Vi ser også at flere av våre eksisterende og nye kunder overveier tilsvarende prosjekter, og der man starter med å teste noen mindre proofs-of-concepts.

Ved hjelp av eksisterende prototyper og Prevas Simple Connect kan vi få produktene deres opp i skyen og deretter utvikle en enkel produktportal der ideer kan testes både innen egen organisasjon og ute hos kundene. Ut fra dette kan vi enkelt vurdere om vi arbeider i riktig retning. Det kan være vanskelig å foreta beregninger ut fra forretningscasen, og i en viss grad handler det om å våge å prøve noe nytt. Gjøre noe helhjertet, med engasjement, og arbeide sammen med personer og selskaper som kan stake ut veien og bidra med nødvendig kompetanse når det er nødvendig.

Kontakt os
Søren W. Mathiasen, Sales & Marketing Prevas Denmark, e-mail

light-measuring-wearable-case-lys-technologies
light-measuring-wearable-case-lys-technologies
light-measuring-wearable-case-lys-technologies
 • JABII

  JABII gjør kampsport morsomt og smertefritt

 • Force Technology

  Får avansert industriell skanning til å fungere

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

Relaterte case