language arrow_drop_down
DK SE EN

ABB Robotics AB

Robot bygger roboter i ABB

Med en åpen og sikker robotcelle for montering viser ABB Robotics i Västerås hvordan maskiner og mennesker kan samarbeide i den smarte industrien. Prevas har installert og satt i drift en nøkkelferdig løsning som gir bedre arbeidsmiljø for operatørene og øker kvaliteten i produksjonen.

En del av ABBs satsing på å øke produksjonseffektiviteten var å utvikle en ny robotcelle for akselmontering på forskjellige modeller av seksakslede industriroboter. Cellen består av to arbeidsstasjoner der operatører sørger for materiale og en robot av modell IRB 6620 har ansvaret for momenttrekkingen.

– Et viktig formål med installasjonen er å vise hvordan store industriroboter kan brukes for å avlaste og utfylle det menneskelige arbeidet i produksjonen, sier Per-Olof Karlsson, prosjektleder i ABB Robotics og ansvarlig for implementeringen av den nye robotcellen.

SafeMove2 og sensorsystem muliggjør åpen løsning
En konvensjonell robotcelle omgis av et beskyttelsesgitter, men den nye installasjonen ved ABB Robotics viser at sikkerheten kan løses på andre måter. Robotens PLC (styresystem) suppleres med en separat prosessor som har som eneste funksjon å kontrollere sikkerheten i cellen. Robotens posisjon og bevegelse overvåkes ved hjelp av ABBs sikkerhetsprogramvare SafeMove2 og et sensorsystem med blant annet lysgardiner, og gulvskannere erstatter det fysiske beskyttelsesgitteret.

– Hvis en person eller en gjenstand kommer inn i robotens arbeidsområde, stanser den umiddelbart, sier Per-Olof Karlsson. Når roboten arbeider i utkanten av cellen, beveger den seg langsomt, men lengre inne i cellen arbeider den ved full hastighet. Vi har klart å skape en åpen, men samtidig sikker løsning.

Styrt prosess
Monteringsarbeidet i cellen følger en tydelig og styrt prosess. En operatør går inn og forbereder robotens arbeid – plasserer detaljene i riktig stilling og fester de skruene som skal trekkes til. Deretter går operatøren ut av cellen og trykker på en knapp for å kvittere for at alt er klart for at roboten kan begynne å arbeide. Når roboten har fullført momentet sitt, tennes en grønn lampe, og operatøren går inn i cellen igjen for å forberede neste moment.

– Det er tydelig hvor langt arbeidet har kommet og hva som skal gjøres i neste trinn, sier Nicklas Landström, operatør ved ABB Robotics. Dette letter operatørens arbeid og har også gitt bedre arbeidsmiljø, fordi roboten tar seg av momenttrekkingen som tidligere ble utført manuelt.

Nicklas Landström arbeidet tidligere som montør, og under oppbygningen av den nye robotcellen bidro han med sin kunnskap om produktene og de ulike arbeidsmomentene. Han mener at den nye arbeidsmåten gir et jevnere resultat og høyere kvalitet.

– Roboten lokaliserer alle skruer og strammer dem til riktig moment, sier Nicklas Landström. Hvis det oppstår avvik, får operatørene beskjed og produksjonen stoppes.

Nøkkelferdig leveranse fra Prevas
Prevas fikk oppdraget med å installere den nye robotcellen – et oppdrag som blant annet har innbefattet prosjektledelse, innkjøp av utstyr, idriftsetting og opplæring av ABBs personale.

– Vi innhentet tre forskjellige forslag fra tre forskjellige integratorer, og vår vurdering var at Prevas’ konsept inneholdt de mest nytenkende løsningene, sier Per-Olof Karlsson. Prevas’ fremste styrke som leverandør er at de har stor opparbeidet kunnskap og erfaring i ingeniørteamet sitt.

Den endelige utformingen av robotcellen ble bestemt av den felles prosjektgruppen under gjennomføringen av prosjektet. Et viktig aspekt var å finne et egnet nivå for automatisering.

– Ikke alle momenter er like enkle å automatisere, det er blant annet mye plunder med materiale, sier Lars-Erik Forsberg, ansvarlig for robotløsninger i Prevas. Derfor passer det bra med en kollaborativ løsning der roboten arbeider sammen med operatørene. Jeg synes at vi har lagt automasjonen på helt riktig nivå.

Prevas ser et stort potensial i utviklingen av åpne robotløsninger og merker også en økende interesse fra kunder innen store deler av produksjonsindustrien. Oppdraget for ABB Robotics er et godt eksempel på hva som er mulig å gjøre.

– For oss er det spennende å utforske kollaborative løsninger, først og fremst når vi kan vise at det er mulig å arbeide med store roboter, sier Lars-Erik Forsberg. Investeringer i automasjonsløsninger innebærer også ofte et løft for medarbeiderne, noe jeg synes kommer tydelig frem i dette prosjektet.

Kontakt os
Peter Karlsson, Prevas AB, e-mail

Robot bygger roboter
Robot bygger roboter
 • Uddeholm

  Automasjon for bærekraft og kvalitet

 • ABB Robotics AB

  Robot bygger roboter i ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utvikling

 • GKN Driveline

  Fremtidsorientert robotsatsing hos GKN

Relaterte case