language arrow_drop_down
DK SE EN

Arctic Systems

Den intelligente rottefellen

Digitaliseringens fremgang gjør det mulig for smarte byer å bruke giftfri skadedyrbekjempelse. Arctic Systems har, ved hjelp av Prevas i Danmark, utviklet en intelligent rottefelle som kan effektivisere og optimere skadedyrbekjempelse – helt uten gift.

Digitaliseringens fremgang og teknologiens utvikling gir stadig nye muligheter for nytenking, optimering og nye forretningsmodeller. Den gjør det også mulig å løse problemer som tidligere har medført utfordringer. I byene våre finnes det flere gnagere enn noensinne, og ved hjelp av digitale løsninger har Rune Barslund og Alistair Morton utviklet det konseptet som ligger til grunn for Arctic Systems Smart City-plattform og den IoT-tilkoblede rottefellen RATMO. I vårt moderne samfunn kan vi nå effektivt bekjempe skadedyr helt uten gift.

IDEENAI FOR EFFEKTIVISERING OG OVERSIKT

Arctic Systems RATMO-enhet plasseres på brukernes egne klappfeller. Ved hjelp av sensorteknologi samler RATMO inn data om bruk av fellen. Brukeren får full oversikt over innsamlede data – om når og hvor rotteaktiviteten pågår, samt i hvilke områder det er behov for å sette inn ekstra ressurser.

Plattformen benytter seg av kunstig intelligens samt maskinlæring, og begynner automatisk å analysere dataene som RATMO genererer. Informasjon om fangstområder, fangsttider, temperatur ved fangst, årstid, åte m.m. gir brukeren kunnskap om rottenes atferd, og brukeren kan forbedre og legge strategier for bekjempelse av rotter. Fordi brukerne også har tilgang til administrasjonssystemet, som gir liveoppdateringer av rotteaktiviteter og informasjon via app om hvilke feller som trenger service, har de full oversikt over situasjonen 24/7.

Den robuste RATMO-enheten er konstruert for å tåle tøff håndtering uten å miste evnen til å overvåke og rapportere tilbake til systemet. Hos Arctic Systems regner man pålitelighet som en av de viktigste faktorene for brukeren. Enheten er derfor testet mot samme fallteststandard som den amerikanske hæren bruker.

Dere trenger derfor ikke lenger å kjøre ut for å kontrollere om fellene er intakte, men kan bare sende ut personale når det foreligger et reelt behov. Det gir besparelser for både brukeren og miljøet, i og med at RATMO er 100 % giftfri.

PREVAS SOM SAMARBEIDSPARTNER

Arctic Systems tok kontakt med Prevas for å få hjelp med å ferdigutvikle en prototype som de hadde arbeidet med en tid.

Konseptideen var validert, men man manglet det siste trinnet for å kunne øke produksjonen til større volumer.

Da Prevas fikk oppdraget, tok vi en gjennomgang av konseptet sammen med Arctic Systems. Der det ble funnet svakheter eller mangler, ble det gjort nødvendige tilpasninger og justeringer. For eksempel ble hele back-end-systemet flyttet over fra en proprietær løsning til IBMs skybaserte plattform Bluemix/Watson, der man enkelt kan skalere opp en løsning fra noen hundre enheter til hundretusenvis. Samtidig supplerte man med visse nødvendige og viktige detaljer som var blitt glemt bort, som rask produksjonstest og logistikkhåndtering for RATMO.

Kommunikasjonsarkitekturen ble beholdt slik den var, fordi valget av GSM/GPRS fungerer utmerket for RATMO. Styredelen ble byttet ut med Prevas Ultra Low Power Processor Platform, som er basert på Cypress SoC-serien og gir god fleksibilitet og et høyt gjenbruksnivå. Prevas kunne dermed ha den første produksjonsserien klar på bare noen få måneder, fordi selskapet har inngående kunnskap om plattformen og kunne konsentrere seg om det lave strømforbruket som RATMO krevde.

”Vi valgte å samarbeide med Prevas, fordi de med sin spesialkunnskap innen innebygde løsninger og Internet of Things var den selvsagte utviklingspartneren for å kunne ta vår idé til neste skritt. Og det viste seg å være riktig valg”, sier Rune Barslund, CEO ved Arctic Systems.

INTERNET OF THINGS-BASERT PLATTFORM

IoT-delen av RATMO finnes allerede i to andre IoT-prosjekter som Prevas arbeider med. Plattformens fleksible oppbygning innebærer at man enkelt kan bytte overføringsteknologi mellom BlueTooth (BLE), LoRa, Sigfox, WiFi og GSM/GPRS/LTE.

”Vi er glade for at dette prosjektet har vist at vår generelle strategi for IoT-plattformer er en suksess. Med våre generiske IoT-byggeblokker minimeres tiden og risikoen fra idé til produkt”, forteller Alex Poulsen, Senior Project Manager for Prevas, som har ledet prosjektet i Danmark.

Kontakt os
Henrik Møller, President Prevas Danmark, e-mail

light-measuring-wearable-case-lys-technologies
light-measuring-wearable-case-lys-technologies
 • JABII

  JABII gjør kampsport morsomt og smertefritt

 • Force Technology

  Får avansert industriell skanning til å fungere

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

Relaterte case