language arrow_drop_down
DK SE EN

Kystverket

Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem

Prevas leverte det første forvaltnings- og driftssystemet (FDV) til det norske Kystverket allerede i 2004. Noen år senere ble det tatt i bruk over hele landet. I dag håndterer HxGN EAM samtlige 22 000 sjømerker langs norskekysten, verdens lengste kystlinje medregnet Svalbard og Spitsbergen – inklusive fyrbygninger og eiendommer.

Systemet er integrert med Esri ArcGIS kartløsning, sjøkart, Kystinfos portaler og varslingssystem for handelsflåten. Via HxGN EAM får Kystverket en oversikt over vedlikeholdsetterslep, langsiktig planlegging og budsjettering.

- En stor fordel med HxGN EAM er prosjektintegreringen, der planlagte prosjekter kan brukes direkte som underlag til myndighetene for tildeling av midler, sier Per Erik Ose, systemadministrator ved Kystverket, som har jobbet med utvikling og integrasjoner sammen med Prevas.

Forenkler den daglige driften

Personalet på Kystverkets fartøy og vedlikeholdsteam bruker HxGN EAMs nettklienter til planlegging og mobilappen HxGN EAM MobileTransit til avvikshåndtering. Det kan handle om slukkede fyr, vedlikeholdsarbeid, inspeksjoner, nybygg og ombygging osv.

- Det er mange fordeler med å ha et standardisert FDV-system, sier Bjørn Moland, produktsjef i Prevas for HxGN EAM. Systemet er fleksibelt og kan utvikles og vokse etter kundens behov. Et eksempel er en egen portal for registrering og vedlikehold av eiendommer inkludert branndokumentasjon og oversikt over kulturminnemerkede bygninger.

Tidligere har personalet skrevet arbeidsordre på papir, nå blir all informasjon om utført arbeid i stedet lagt inn på nettbrett. Det er lett for neste person som kommer til stedet å gjenoppta arbeidet.

- En elektriker hos oss fortalte nylig at det var tre år siden han i det hele tatt brukte papir i jobben. Det digitaliserte systemet er mye mer brukervennlig og feltpersonalet vårt kan bruke systemet også i områder uten nettilkobling, sier Per Erik Ose. Systemet oppdateres automatisk når nettbrettene kobles til nettet.

Enda et eksempel på nytten med HxGN EAM er når en mindre båt går ut fra et større fartøy for å utføre reparasjoner og vedlikehold av flytende sjømerker. Det er ikke alltid at den mindre båten har nettilkobling eller er innen synsfeltet for personalet på fartøyet.

- Ved hjelp av HxGN EAM kan personalet likevel se hvor den mindre båten befinner seg og få rapport om status for arbeidet i sanntid, sier Per Erik Ose. Det er også nyttig å dele praktisk informasjon via appen. Det kan for eksempel handle om å gjøre kollegaene oppmerksomme på et sted der det er vanskelig å legge til.

Integrering gir raskere navigasjonsadvarsler

En viktig funksjon for sjøfartssikkerheten er at det blir sendt en automatisk arbeidsordre til HxGN EAM når sjøtrafikksentralen får rapport om en hindring, for eksempel et slukket fyr eller en flytende container. I løpet av få minutter publiseres det en navigasjonsadvarsel som er synlig på plotterne til fartøyene. HxGN EAM er også integrert med Nautisk Fagsystem (NFS), der nye sjømerker vurderes og automatisk overføres til FDV-systemet i forbindelse med prosjektering, idriftsetting og fjerning. Den nye API-en som kom i versjon 12 gir Kystverket enda bedre mulighet til å integrere med andre systemer, både internt og eksternt.

- Min erfaring er at Prevas har en stabil og god kjerne av dyktige konsulenter som står parat til å gi seg i kast med enhver utfordring, sier Per Erik Ose. I tilfeller der det har vært av kritisk betydning å få tak i noe raskt, har jeg bare sendt en melding. Det har fungert utrolig bra hele veien.

Innovative hørselvern for fungerende gruppekommunikasjon

NØKKELORD
Digitalisering, bærekraftig produksjon, vedlikehold, forvaltning og drift

Kontakt os
Einar Alexander Andersen, Prevas AS, e-mail

Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem
Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Relaterte case