language arrow_drop_down
DK SE EN

Automasjon og robotløsninger

Å effektivisere og automatisere produksjonsvirksomhetene sine er et av de viktigste tiltakene en bedriftsledelse kan iverksette for å møte utfordringene på dagens konkurranseutsatte marked.

Med Prevas' lange erfaring med industriautomasjon tilbys ekspertkompetanse innen områdene distribuerte styringssystemer, grafiske brukergrensesnitt, batch- og robotløsninger. Noen av kundene våre: ABB, GKN Driveline, Scania, Tetra Pak og Volvo.

Innen automasjon kan Prevas levere totalløsninger eller støtte deg i ulike prosjektfaser for å sikre et førsteklasses sluttresultat. Prevas har også et stort utvalg tjenester innen produksjonsutvikling, prosjektledelse, konfigurering og programvareutvikling.

Robotteknologi

For å oppnå en effektiv og bærekraftig produksjon trenger man automasjon og robotløsninger. Moderne robotløsninger resulterer i økt produksjonstakt og produksjonskvalitet samt færre driftsstopp og lavere kostnader.

Prevas har omfattende erfaring i å levere robotløsninger, samt systemer for styring og kontroll av robotceller. For din neste investering kan Prevas stille til rådighet ressurser i avansert robotprogrammering. Prevas tilbyr tuning av eksisterende robotceller, der vi gjennom analyser kan øke utnyttelsesgraden, redusere syklustidene og effektivisere robotcellen slik at du får ut mer av din produksjon.

Prevas tilbyr også opplæring i programmering og drift av roboter, og gir support i robotinvesteringer. 

Prosessløsninger

Prevas har omfattende kompetanse innen prosess og automasjon og kan ta ansvar for hele prosessen, fra forhåndsstudium til et nøkkelferdig anlegg. I våre oppdrag velger vi alltid den løsningen som passer best til ditt behov, og vi fokuserer på å forbedre våre kunders prosessanlegg for å oppnå økt produktivitet, kapasitet, kvalitet og funksjonalitet.

Vi dekker hele kjeden fra innledende forhåndsstudium via prosjektering og gjennomføring, montering og installasjon til idriftsetting, inntrimming, support og reservedelslager. Vi er en komplett partner uansett om du vil diskutere og få gode råd, eller om du vil kjøpe inn et komplett nøkkelferdig prosessanlegg.

Noen av kundene våre
Arla, Carlsberg, Cloetta, Findus, Orkla, Almondy, SIA Glass, Astra Zeneca, Polypeptide, Akzo, Södra Cell, Andritz.

Distribuerte styringssystemer, DCS

Prevas jobber kontinuerlig med å planlegge, konstruere og installere automasjonssystemer innen en rekke bransjer og bruksområder. Vi kan ta fullt ansvar for prosjekter. Vi påtar oss også mange andre roller, alt etter hvordan du vil gjennomføre prosjektet, f.eks. forstudier som leder frem til forespørselsunderlag.

Våre systemeksperter er godt fortrolige med mange systemer på markedet, f.eks. ABB, Emerson og Siemens, samt kompetente innen styring av f.eks. kraftverk, fjernvarme, cellulose og papir, legemidler og næringsmidler.

PLC, HMI, SCADA

Prevas er involvert i planlegging, utforming og implementering av automatisering i mange bransjer og bruksområder. Vi har kapasitet til å påta oss hele prosjektansvaret for å levere løsninger for automatisering. Prevas kan påta seg mange forskjellige roller, avhengig av hvordan du ønsker å gjennomføre prosjektet.

Våre eksperter på PLC, HMI og SCADA arbeider med mange forskjellige merker på markedet. Vi har erfaring med Wonderware, Siemens, ABB, Rockwell, Mitsubishi, Citect og mange flere. Vi dekker hele feltet fra bestillinger av spesielle enkeltproduksjoner til satsvis og kontinuerlig produksjon. Prevas har ekspertkunnskap om systemvalidering og CFR 21 Part 11.

Prevas kan også tilby support i krav- og funksjonsspesifisering av systemer.

Kontakt oss

Peter Karlsson

Manager Automation, Prevas AB

Tel +46 70 399 00 01

E-post

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift.

Bestill et møte med oss!

Vi vil gjerne møte deg!
Referanser

 • Uddeholm

  Automasjon for bærekraft og kvalitet

 • ABB Robotics AB

  Robot bygger roboter i ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utvikling

 • GKN Driveline

  Fremtidsorientert robotsatsing hos GKN

Kontakt oss

Så forteller vi mer!

Vi leter etter nye talenter

Bli en av oss!