language arrow_drop_down
DK SE EN

Valmet Hagfors

Med robotstyrt varmbehandling bydge Valmet vekk flaskhals

Valmet i Hagfors er et spesialistselskap innen metallurgi som produserer kvernsegmenter for papir- og masseindustrien. Det går bra for selskapet, og ordretilgangen er stabil. I dag har Valmet mer enn 30 prosent av verdensmarkedet for kvernsegmenter og eksporterer til papirfabrikker i 80 land. Hos Valmet i Hagfors produseres kvernsegmentene fra bunnen av med smelting av stål, støping, varmebehandling og til slutt maskinbearbeiding og balansering. Årlig produseres det ca. 120 000 slike kvernsegmenter i flere hundre ulike utførelser. Totalt finnes det ca. 2000 artikkelnumre.

Oppdrag: Systemleveranser.

Mekanisk fremstilt masse, fiber og suspensjon er i dag viktige ingredienser i de fleste papir- og pappkvaliteter. For å kunne utvikle nøyaktig riktig type fiber kvernes materialet i en raffinør. Hjertet i raffinøren er kvernsegmentene, som frilegger og utvikler fiberen til ønsket egenskap for et bestemt sluttprodukt. Varmebehandlingsprosessen er en viktig del for å gi kvernsegmentene de riktige materialegenskapene. Da Valmet måtte automatisere varmebehandlingslinjen, henvendte de seg til Prevas i Karlstad. 

Jan-Erik Örtgård, plassjef hos Valmet i Hagfors, forteller om samarbeidet: 

– Prevas har vært prosjektleder for en arbeidsgruppe som, sammen med oss i Valmet i Hagfors, har hatt som oppgave å utvikle en forbedret og automatisert varmebehandlingslinje. I tillegg til prosjektledelse har Prevas også har ansvaret for å programmere og integrere dels de nyproduserte maskinene (konstruert av ingeniørselskapet Camatec Industriteknik i Karlstad) og dels maskinene fra vår eksisterende varmebehandlingslinje. Varmebehandlingslinjen har vært i drift siden mars og har hjulpet oss med å oppnå bedre kapasitet og bedre produktivitet, samt en bedre ergonomi der roboten i systemet bl.a. har eliminert tunge løft for våre ansatte. 

– Alt går gjennom denne linjen, og tidligere var varmebehandlingen en flaskehals i produksjonen ved anlegget i Hagfors. Nå kan vi kjøre i 3-skift hele uken og sikre leveringstidene takket være økt kapasitet. Det betyr at Valmet styrker sin posisjon og konkurranseevne på verdensmarkedet. Rundt 70 prosent av produksjonen her i Hagfors går til eksport, så leveringssikkerhet og produktivitet er nøkkelfaktorer for oss. 

Den nye robotbaserte varmebehandlingslinjen, som har vært i drift siden mars i år, er første fase av tre planlagte faser. Fase to og tre er relatert til støperiet. 

Prevas har holdt sammen hele prosjektet, dvs. at de har utarbeidet forstudien og spesifisert hvordan alt skal være oppbygd. De har også anbefalt type robot og funnet riktig maskinbygger. 

Erik Widing, konsulentsjef i Prevas i Karlstad, forteller om oppdraget: 

– Det er alltid morsomt og givende å delta i et prosjekt som dette sammen med Valmet, der man så tydelig ser gevinstene i form av forbedret produktivitet og konkurranseevne.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakta os
Peter K Johansson, e-mail

Valmet Hagfors referans
Valmet Hagfors referans
Valmet Hagfors referans
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

Relaterte case