language arrow_drop_down
DK SE EN

Meritor

eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

Meritor HVS AB produserer for- og bakaksler til tunge kjøretøy. Bearbeiding, produksjon og montering skjer lokalt i fabrikken i Lindesberg – alt fra råstoff til ferdig aksel. Da Meritor hadde behov for å bytte ut systemene sine for lager- og produksjonsteknikk, falt valget på Prevas og eLIPS. Det ble starten på et langt, givende samarbeid som fortsetter den dag i dag.

eLIPS er en teknisk plattform som er utviklet av Prevas. Den gir full kontroll over produkter i arbeid og muliggjør materialleveranser just-in-time til alle produksjonsavsnitt. eLIPS gir full støtte for funksjoner som transportkontroll, lager og lagerhåndtering, plassvalg, innkommende og utgående gods samt transportordrehåndtering. Bakgrunnen for innføringen av eLIPS hos Meritor i Lindesberg var at selskapet brukte en rekke eldre systemer som ikke lenger kunne imøtekomme Meritors behov for produksjon og support.

- Som bestiller er det viktig først og fremst å være tydelige internt med hva vi ønsker å oppnå. Deretter er det viktig å ha et nært samarbeid med leverandørene våre som kan realisere dette, sier Stefan Svanholm, prosjektleder ved Meritor i Lindesberg. Prevas har vært både lydhøre og proaktive, noe som skaper forutsetninger for god støtte i arbeidshverdagen. Dette gjør det mulig for oss i Meritor å optimalisere flyt og produksjon.

Internlogistikkløsning som har fylt 30 år

Samarbeidet mellom Meritor og Prevas startet med en forstudie på de tre systemene for deksel-, gir- og pallelager som fantes den gang. I dag styres to av lagrene med eLIPS-system, og arbeidet med det tredje lageret er planlagt. I tillegg fungerer eLIPS som base for interne bestillinger og transportoppdrag. Med sine trettito år på markedet har internlogistikkløsningene fra Prevas opparbeidet seg en erfaringsbank som muliggjør raske implementeringsprosjekter med løsninger som er utprøvde alt fra starten av.

- Den store fordelen med eLIPS er skalerbarheten og at systemet alt fra grunnen av er bygd for å tilpasse funksjoner ut fra virksomhetens behov, sier Martin Friberg, senior programvareutvikler i Prevas og systemansvarlig for eLIPS. Løsningen kan også brukes sammen med eksisterende eldre utstyr og teknologi, noe som gir en kostnadseffektiv løsning.

Innføringen av eLIPS hos Meritor har skjedd i en rekke frittstående prosjekter fra 2017 og frem til i dag, der eLIPS implementeres og deretter løpende tilpasses og videreutvikles for de behovene som oppstår i virksomheten. Hovedfunksjonen til eLIPS hos Meritor i Lindesberg er å være et grensesnitt for bruk av automasjonsutstyr som kraner, AGV, manuelle trucker og banesystemer. I tillegg gir eLIPS brukerne full kontroll over hvor materialet befinner seg innen fabrikken. Fordi eLIPS integrerer med produksjonsutstyr som må være i gang 24/7, kreves også et system med svært høy tilgjengelighet, og eLIPS har en arkitektur som er designet for å oppfylle disse kravene.

Verdsetter samarbeid

- Den typen sammensatt virksomhet som Meritor har, med høye krav til tilgjengelighet og tilpasning etter hvert som virksomheten endres, er perfekt for eLIPS, sier Martin Friberg. Samarbeidet med Meritor har gjennomgående vært preget av fravær av prestisje. Vi har løst problemer og arbeidet oss fram til forbedringer i fellesskap.

Med sin brukervennlige prosesstøtte er eLIPS i dag en svært sentral og verdsatt del av Meritors virksomhet.

- Funksjonaliteten er det absolutt viktigste, at eLIPS kan tilpasses etter det eksisterende utstyret vårt, størrelsen på fabrikken og behovene til brukerne våre, sier Stefan Svanholm. Vi kjente til eLIPS og hadde gode erfaringer fra tidligere samarbeid med Prevas, og det har fungert svært bra også denne gangen.

Innovative hørselvern for fungerende gruppekommunikasjon

NØKKELORD
Produksjonslogistikk, lagerlogistikk, internlogistikk

Kontakt os
Åsa Sandberg, Prevas AB, e-mail

eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk
eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk
 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Kystverket

  Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem

Relaterte case