language arrow_drop_down
DK SE EN

Forsmark, Vattenfall-konsernet

Prosjektledelse it-sikkerhet

Prevas har vært prosjektleder for et større prosjekt som skulle øke IT-sikkerheten og forbedre beskyttelsen mot datainnbrudd. Prosjektlederoppdraget omfattet innkjøp av utstyr og ressurser, samordning av ulike interne ressurser og kravstillere m.m.

Oppdrag: Prosjektledelse.

Forsmark Kraftgrupp er en del av Vattenfall-konsernet og har ansvar for strømproduksjon i tre kjernekraftreaktorer. Prosjektet implementerte en rekke sikkerhetsløsninger basert på moderne teknologi. Prosjektet omfattet også oppgradering av Exchange Server til 2010. 

Gjennom innføringen av sikkerhetstiltak på flere nivåer fikk Forsmark Kraftgrupp en svært god beskyttelse av informasjonsressursene.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakta os
Einar Alexander Andersen, e-mail

Forsmark referans
 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

 • Sol Voltaics

  AVANSERT NANOTEKNOLOGI

 • ROMO Wind

  Nytt sensorsystem gir vindkraftverk optimal ytelse

Relaterte case