language arrow_drop_down
DK SE EN

Forsmark, Vattenfall-konsernet

Prosjektledelse laboratoriedatasystem

Prevas var prosjektleder for et større prosjekt som skulle implementere et moderne system for laboratoriedata, LIMS (Laboratory Information Management System).

Oppdrag: Prosjektledelse.

Forsmark Kraftgrupp er en del av Vattenfall-konsernet og har ansvar for strømproduksjon i tre kjernekraftreaktorer. 

Prosjektet implementerte et helt nytt LIMS-system og sørget for å utvide datanettverket til å gi online-forbindelse for en rekke laboratorieinstrumenter. 

Forsmark Kraftgrupp fikk et moderne laboratoriedatasystem som tilfredsstiller gjeldende myndighetskrav og som er lett å bruke for brukerne.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Einar Alexander Andersen, e-mail

Forsmark referans
 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

 • Sol Voltaics

  AVANSERT NANOTEKNOLOGI

 • ROMO Wind

  Nytt sensorsystem gir vindkraftverk optimal ytelse

Relaterte case