language arrow_drop_down
DK SE EN

Zenicor

EKG-måling, avansert medisinsk INSTRUMENTER

Unikt produkt som enkelt kan diagnostisere forstyrrelser i hjerterytmen

Oppdrag: Systemleveranser.

En forstyrrelse i hjerterytmen merkes oftest ved at hjertet slår hardere eller mer uregelmessig enn vanlig. Med EKG-målinger kan man over tid diagnostisere visse typer hjertefeil, så som flimmer eller forskjellige typer korte eller vedvarende hjerteattakker.

Innbygd mobiltelefon for automatisk overføring av data (maskin-til-maskin – løsning, M2M)
Zenicor lanserer en ny versjon av et håndholdt EKG-apparat som ble utviklet i samarbeid med utviklere fra Prevas. Apparatet er enkelt å bruke. Det består bl.a. av et display, to måleelektroder og et innbygd GPRS-modem. Målingen begynner ved at pasienten selv legger tomlene på elektrodene. Da blir EKG-signaler målt på mikrovoltnivå, og deretter lagret i et internt minne. Resultatet av målingen blir overført når pasienten trykker på Send-knappen.

Enheten passer i lommen, og pasienten kan bære den seg med overalt. Den oppfyller IEC 60601-1, en sikkerhetsstandard fra International Electrotechnical Commission (IEC) som er spesielt utviklet for medisinsk utstyr.

Prevas´ medvirkning
– Da vi sammen med Prevas begynte å utvikle den nye generasjonen EKG-apparater, var det viktig å holde seg innenfor rammene av vårt utviklingsbudsjett, og uten å sprenge tidsrammen, sier Mats Palerius, VD i Zenicor.

– Vi begynte med et pilotprosjekt, der vi stilte tre spørsmål til Prevas. Disse spørsmålene dreide seg om kvaliteten på EKG-signalet, mobildekningen og antennene, samt om enheten kunne bli drevet med vanlige batterier. Vi satte ikke i gang det egentlige utviklingsarbeidet før vi hadde fått svarene på dette, fortsetter Mats Palerius.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Robert Tönhardt, e-mail

Systemleveranser, Zenicor referansprojekt
Systemleveranser, Zenicor referansprojekt
 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • LYS Technologies

  Vet du hvor viktig lyset er for deg?

Relaterte case