language arrow_drop_down
DK SE EN

Westinghouse Electric Sweden

Effektiv produksjon

Ekstreme krav til sikkerhet, sporbarhet og kvalitet var viktig da Westinghouse Electric Sweden skulle modernisere hele produksjonen med støttesystemer. Prevas' kompetanse på MES (Manufacturing Execution System, nivået mellom forretningssystemet og produksjonen) og Wonderware var avgjørende.

Oppdrag: Manufacturing Execution Systems, MES.

Maria Kolli, IT-sjef i Westinghouse, sier:
– Prevas har høy kompetanse og erfaring på området, noe som avgjorde vårt valg. Også vår ambisjon om å bygge løsningen iht. etablerte standarder var viktig og påvirket vårt valg av utviklingspartner.

Ferdige moduler og spesialtilpasninger
Med Wonderwares produkter har Prevas kunnet kombinere ferdige moduler og et kraftig utviklingsmiljø. Man har laget skreddersydde funksjoner for Westinghouses svært spesielle behov og strenge krav. I tillegg til logikken mellom forretningssystemet og produksjonen har Prevas designet og utviklet HMI-er (Human Machine Interface) og webgrensesnitt for å forenkle operatørenes arbeid og spre sanntidsinformasjon innen organisasjonen.

Kvalitetsovervåkning er en viktig funksjon i den nye MES-plattformen. Roger Keller, prosjektansvarlig i Prevas, sier:
– Kvalitetsfunksjonen var et omfattende delprosjekt der vi skapte et rammeverk for kvalitetsovervåkning helt fra ordreklargjøring til operatøren i produksjonen og opp til forretningssystemet igjen. Nå kan kvalitetsmangler oppdages og rettes opp mye raskere enn tidligere når data fra produksjonen samles inn og bearbeides manuelt i etterkant.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Peter Karlsson, e-mail

MES, Westinghouse Electric Sweden referansprojekt
 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Brüel & Kjær Vibro

  Virksomhet basert på partnerskapet

 • Sol Voltaics

  AVANSERT NANOTEKNOLOGI

 • ROMO Wind

  Nytt sensorsystem gir vindkraftverk optimal ytelse

Relaterte case