language arrow_drop_down
DK SE EN

Medfield Diagnostics

Hjelm som redder liv

Hurtig diagnose med mikrobølger gir mer effektiv behandling.

Göteborg-baserte Medfield Diagnostics er et startup-selskap som utvikler mikrobølgebaserte diagnostikkinstrumenter for helse og omsorg. Prevas utviklet instrument og programvare for å skille mellom ulike typer hjerneslag, der en hurtig diagnose med mikrobølger gir en mer effektiv behandling.

 

Oppdrag: Utvikling av instrument og programvare.

Et slag som forårsaker hjerneblødning, krever en bestemt type medisinsk behandling, mens en blodpropp i hjernen krever en helt annen behandling. Utfordringen for legene er å velge den riktige behandlingstypen. Hvis man f.eks. tilsetter blodfortynnende middel ved en hjerneblødning, kan det forverre tilstanden og t.o.m. være livstruende. Det er svært viktig å kunne stille riktig diagnose så tidlig som mulig. En rask og riktig behandling reduserer risikoen for at pasienten mister taleevnen og bevegeligheten.

Medfield Diagnostics ble grunnlagt i 2005. Virksomheten bygger på et mangeårig forskningsprosjekt hos Chalmers Tekniska Högskola. Det handler om en metode der man avbilder kroppens mykdeler ved hjelp av mikrobølger. Disse oppfører seg ikke som røntgenstråler, men spres i alle retninger. Dette gjør at målingene skjer i en rekke retninger. Måleresultatet analyserer man deretter med Medfield Diagnostics egne patentsøkte algoritmer. Man håper at man skal kunne bruke mikrobølgetomografi til å stille riktig diagnose.

Patrik Dahlqvist, adm. dir. i Medfield Diagnostics, sier at deres utviklingspartner kan beskrives som en tretrinnsrakett. Det første produktet som ble utviklet i samarbeid med Prevas og National Instruments, er et forskningsinstrument for kliniske tester innen hjerneslagforskningen. Produktet kalles Medfield Strokefinder R10, og den vil primært bli brukt ved kliniske tester. Med instrumentet skal forskerne kunne teste ulike typer hjerneslagrelaterte målinger for å verifisere og kartlegge mikrobølgeteknologiens muligheter samt studere hvordan teknologien forholder seg til andre diagnostiske metoder. Om ca. tre år regner man med å ha et instrument for klinisk bruk på sykehus, der teknologien skal kunne overvåke og slå alarm. På lengre sikt, kanskje 5–6 år, regner man med å kunne utvikle et instrument som skal finnes i ambulanser slik at man raskt skal kunne avgjøre hvilken type hjerneslag det er snakk om.

For Medfield Diagnostics, som er et risikokapitalfinansiert selskap, var det spesielt viktig med en utviklingspartner som Prevas. Samarbeidet innebar en rask produktutvikling, lav utviklingskostnad og en fleksibel, moduloppbygd løsning, som også passer andre bruksområder, sier Patrik Dahlqvist. Utstyret består av måleutstyr og en hjelm som settes på pasienten.

Utstyret brukes til å undersøke hjernen ved hjelp av mikrobølger. I hjelmen er det antenner som sammen med måleutstyret fungerer som sendere og mottakere. Disse sender mikrobølger inn i hjernen fra ulike vinkler. Antennene jobber i samme frekvensområde som vanlige mobiltelefoner, men effekten er svært lav, ca. fire prosent av styrken til en vanlig mobilantenne.

Prevas har levert måleutstyret, som består av et PXI-system1) med en rekke moduler samt programvaren som utfører målingene.

– Da Medfield Diagnostics kontaktet oss for over et år siden, fantes det ingen god kommersiell løsning som passet deres bruksområde, sier Hans Nyström i Prevas og fortsetter:

Som Gold Alliance Partner med National Instruments samarbeider vi både på salg og utvikling. Dette betyr at vi sammen kan finne nye løsninger basert på kommersielle produkter. I dette tilfellet en kompakt PXI-basert nettverksanalysator som i utviklingstiden ikke var tilgjengelig som kommersielt produkt, men som gjennom vårt samarbeid kunne gjøres tilgjengelig for Medfield Diagnostics.

National Instruments nettverksanalysator er ekstremt kompakt og håndterer data i sanntid, noe som var nøyaktig det som trengtes for målesystemet til Medfield Diagnostics. Gjennom Prevas' samarbeid med National Instruments kunne man levere det første systemet til Medfield Diagnostics før produktet formelt ble lansert.

– Den største fordelen med løsningen vi har utviklet for Medfield Diagnostics, er at den består av ferdige moduler, både maskinvare og programvare. Dette holder utviklingstiden på et minimum samtidig som utstyret enkelt kan bygges om eller modifiseres for nye behov. Ved å bruke det grafiske utviklingsmiljøet LabVIEW2), blir utviklingen dessuten svært effektiv. Dette fører til store besparelser i både tid og penger for kunden, sier Hans Nyström.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Ylva Amrén, Region Manager West Prevas AB, e-mail

Medfield Diagnostics referansprojekt
Medfield Diagnostics referansprojekt
Medfield Diagnostics referansprojekt
 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • LYS Technologies

  Vet du hvor viktig lyset er for deg?

Relaterte case