language arrow_drop_down
DK SE EN

ICA

Verdifull kunnskap for ICA

ICA ga Prevas i oppdrag å levere et nytt system for effektivitetsmåling.

Oppdrag: MES

Som en av Nord-Europas største matvarekjeder er det viktig for ICA å gjøre logistikken så effektiv som mulig. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at distribusjonsanleggene brukes så effektivt som mulig.

ICA bestemte seg derfor for å innføre effektivitetsmåling (OEE) på to av sine automatiserte anlegg. Før kjøpet ble utført ble det gjennomført en intern forstudie i et års tid, noe som resulterte i at Prevas fikk oppdraget med å levere en applikasjon basert på programvare fra Invensys.

Prosjektet omfattet et distribusjonsanlegg i Helsingborg og et i Västerås og pågikk frem til sommeren 2011. Anlegget i Helsingborg er på 63 000 kvadratmeter og håndterer daglige leveranser til 700 butikker. Anlegget i Västerås sorterer pakket kjøtt til de fleste av landets ICA-butikker.

Prevas' leveranse ble gjennomført i tre trinn. I den første leveransen ble det satt inn ca. 100 OEE-målepunkter for anlegget i Helsingborg. Etter omfattende tester valgte ICA å fortsette utviklingen ved å sette inn ytterligere 250 OEE-målepunkter i Helsingborg og deretter 80 i Västerås. I Västerås installerte man samtidig et nytt SCADA-system, som innebar at operatørene fra ett og samme grensesnitt både kan styre og analysere sitt anlegg.

– Med ICAs varierte produktstrøm er det svært viktig at man raskt kan få ut relevant og pålitelig informasjon som kan forklare hvorfor anleggene ikke utnyttes maksimalt i ulike situasjoner, sier Måns Forsberg i Prevas.

I dag håndterer systemet ca. 50 000 oppdateringer av produksjonsdata per døgn. Driftssjefene i ICA har nytte av de tydelige rapportene og det enkle grensesnittet i arbeidet med å engasjere alle medarbeiderne i arbeidet med å oppnå kontinuerlige forbedringer.

– Endelig kan jeg, på en enkelt og lettforståelig måte, vise driftsledelsen hvordan de kan optimalisere utnyttelsen av lageret, sier Desmond Currivan, teknisk sjef ved anlegget i Helsingborg.

Et spørsmål som ICA ville ha svar på ved hjelp av de innførte målingene, var om det fantes uutnyttet kapasitet i anleggene. Ved hjelp av systemet kunne man ganske raskt vise at det fantes. Dette gir nå ICA en større frihet til å velge mellom ulike alternativer, slik som å øke produksjonen, korte ned arbeidstiden eller flytte periodisk vedlikehold til den vanlige arbeidstiden. Bedre kontroll gjør at ICA står bedre rustet for fremtiden, uansett hvilken vei man bestemmer seg for å gå.

– Det som tok mest tid, var forstudien. Vi hadde mange diskusjoner om ikke-funksjonelle krav som for eksempel sikkerhet. Selv om disse diskusjonene tok mye tid, var det bra at vi gjennomførte disse tidlig. Det letteste var nok å få til modelleringen av det som skal måles. Prevas har gode kunnskaper på dette området, sier Fredrik Lessig, sjef for virksomhetsutvikling i ICA i Helsingborg.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Roland Ferngård, Regional Manager Prevas AB, e-mail

MES, ICA referansprojekt
 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Kystverket

  Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem

Relaterte case